Impuls voor leefbaarheid
kennismakingsbijeenkomst subsidieregeling LEADER


april 2024

De groep die de subsidievoorstellen gaat beoordelen  (LAG ofwel lokale adviesgroep)

Op 17 april is er een informatiebijeenkomst over een interessante LEADER-subsidie waar organisaties en verenigingen uit de Kempengemeenten aanspraak op kunnen maken. De bijeenkomst vindt plaats in de Cultuurboerderij in Westelbeers, aanvang 20.00 uur. Aanmelden kan met een mail aan Monique de Wit (monique@intoconferences.nl)
Een muziekvereniging die de jeugd stimuleert tot muziekonderwijs, of een sportvereniging die samen gaat werken met een andere. Een agrariër of een groep agrariërs zien kansen om groener en met meer biodiversiteit te gaan werken,  maar net zo goed kan het om een dorpsvereniging gaan die door samenwerking met andere verenigingen de leefbaarheid in het dorp verbetert. Er zijn al diverse initiatieven in onze omgeving, maar ze missen vaak de samenhang en de onderlinge afstemming. De nieuwe aanpak in Kempen-West kan een boost geven om die te versterken. Het werkt bottom-up (dus niet van bovenaf opgelegd) waardoor inwoners het voortouw mogen nemen om een actieve bijdrage te leveren aan de oplossing van vraagstukken die in hun eigen omgeving spelen.
Om de initiatieven die vanuit de bevolking komen te steunen en meer kansen te geven, is er nu de mogelijkheid om daarin financieel ondersteund te worden. De regeling is onderdeel van het Europese  Nationaal Strategisch Plan. Het is een stimuleringsregeling die onder LEADER valt en moet er voor zorgen dat het zowel brede plattelands-ontwikkeling als verbetering van de omgeving (klimaat, milieu, water en biodiversiteit) oplevert.  De regering is specifiek voor de inwoners van Kempen-West en omvat de zes gemeenten Hilvarenbeek, Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel, Bergeijk en Oirschot. In dit gebied zijn dertig kernen met in totaal zo'n 90 duizend inwoners.  Het programma LEADER komt uit de koker van de EU en beloopt een periode van vier jaar (2024-2028). De zes deelnemende gemeenten dragen ook bij aan de projecten, net als de provincie Noord Brabant en de waterschappen.  Iedereen die meer wil weten over dit onderwerp is welkom bij de bijeenkomst die plaats vindt op 17 april. Leden van de Lokale Advies Groep (LAG) die bij een aanvraag ook de toetsing doen, gaan er in gesprek over thema’s die in de dorpen leven. Deze LAG toetst elk plan op haalbaarheid, verbinding met andere initiatieven en de versterking van de lokale en regionale samenhang. Indien het project positief beoordeeld wordt kan het met financiële steun van LEADER in uitvoering worden genomen.
Geïnteresseerden uit een van de zes gemeenten kunnen met hun ideeën ook vooraf de eigen gemeenten hierover benaderen. Daarnaast kunnen zij meer informatie krijgen via de kwartiermaker van het programma: Marianne Muller (m.muller@more-projectbegeleiding.nl) .