‘We moeten nu  nadenken hoe we de ruimte van de toekomst inrichten’
Van Tom Berendsen mogen natura 2000-gebieden tegen het licht

maart 2024


Tom Berendsen (L) ontvangt de Beekse standpunten van de boeren die zelf naar hun toekomst keken

Zo’n 25 jaar terug kreeg Nederland, net als de andere EU-landen, de kans om een aantal natuurgebieden aan te wijzen die extra bescherming nodig hadden. Nederland ging hier voortvarend mee aan de slag en als braafste jongetje uit de klas werden zowel grotere als veel kleinere gebieden als natura-2000 gebied, in totaal 162. Nu de stikstofproblematiek in volle omvang duidelijk  is geworden, blijken veel van de kleinere toen aangewezen gebieden enorm te knellen. Tom Berendsen (die namens CDA in het Europees Parlement zit) , gooit nu de knuppel in het hoenderhok. Hij vindt het tijd worden om opnieuw naar de selectie van die gebieden te kijken.
“Allereerst: ik ben voor de natuur en hoop dat we veel diersoorten en plantjes kunnen redden van het uitsterven en de ondergang. Maar als ik in gesprek ben met een ondernemer die huizen bouwt in een werkplaats en ze daarna in delen op een locatie plaatst, dan wordt ik droevig van zijn verhaal. Hij zorgt met zijn manier van werken dat er snel, goedkoper en met minder uitstoot gebouwd kan worden. Hij kan ook gebruik maken van circulaire materialen. Maar enkel de uitstoot van de hijskraan die twee dagen op de bouwlocatie moet staan om de delen mee recht te zetten, zorgt ervoor dat hij de benodigde vergunning om te bouwen niet krijgt.” Tom Berendsen liet het voor hem veilige Brussel en Straatsburg even achter zich om in Hilvarenbeek de mensen van het platteland te ontmoeten. Hij koppelde een discussieavond in Bioboerderij ‘t Schop aan enkele werkbezoeken in de regio. Op deze manier wil hij horen wat er onder de mensen leeft en wil hij ideeën opnemen om ze daarna mee naar Brussel te nemen. Voorafgaand aan de Beekse avond bezocht hij het ROC in Tilburg en sprak met Willem van de Leegte (VDL) om van gedachten te wisselen over de handjes die beschikbaar en die nodig zijn in de toekomst. Hij sprak er over arbeidsmigratie en met een horecaondernemer die er op bijzondere wijze in slaagt om jongeren aan zich te binden (De ondernemer van Klooster Nieuwkerk geeft de jongeren die er langere tijd werken een eigen scooter om het pand in de bossen veilig te bereiken). “In feite gaat het er nu over hoe ons land er in 2040 uit moet zien,” kijkt hij vooruit. “Dan moeten we misschien wel af van postzegel-natuurgebieden en meer inzetten op de grotere gebieden, zoals de wadden, de Veluwe, maar dichterbij ook wel De Utrecht.
De boeren uit Hilvarenbeek, verenigd in de ZLTO, grepen de komst van Berendsen meteen aan om hun visie mee naar Brussel te geven. Stijn Bierkens en Hans Tax boden Berendsen de visie aan die ze afgelopen jaar met hun collega’s opstelden. De kern van hun verhaal: als wij groene ideeën mee moeten verwezenlijken hebben we meer ruimte (= meer grond) nodig om dat te kunnen doen. Men kan niet van ons verwachten dat we dat met dezelfde vee-aantallen binnen de huidige contouren klaar krijgen,” aldus Bierkens bij de overhandiging van het rapport. De toekomst zal leren of de visie die de ZLTO zelf opstelde realistisch en haalbaar is. Op dit moment hebben ze hun visie ook al aan de gemeenteraden in de Raad van Hilvarenbeek en de Kempengemeenten aangeboden, zodat iedereen er kennis van kan nemen.