Discussie in een lege koeienstal
Toneel ‘Iets met boeren’ moet de discussie op gang brengen

September 2021

De controverse tussen verschillende partijen in Nederland lijkt steeds groter te worden. Twee van die partijen met een steeds groter wordende kloof zijn de boeren en de burgers. Daar waar het ooit om de helft van de beroepsgroep ging, waardoor iedereen het beroep goed kende en herkende, is er nu een toenemende bezorgdheid over de reststromen van het boerenbedrijf en het dierenwelzijn. Krijgen we die kloof nog gedicht? En zo ja: wat moeten we daarvoor doen?
Vanuit de provincie Noord-Brabant, ondersteund door enkele gemeenten waaronder Reusel-De Mierden, werd toneel als verbindend middel bedacht. Na afloop en tussen de bedrijven door moet vooral de discussie op gang komen. Binnenkort is de première.
Een grote koeienstal, maar dan zonder koeien. De problematiek van de boer kan nergens beter in beeld worden gebracht dan op de locatie waar de problemen elke dag gevoeld worden. De spelers van het Mierds Stertheater die de ene week nog op het podium van een terrastheater stonden, werken nu samen met Reuselse toneelspelers op de locatie van een boerderij. Met een beperkt publiek worden hier vijf uitvoeringen gebracht, ondersteund met enkele professionele spelers.
“Sinds het moment dat we aan het oefenen zijn is mijn beeld voor de boer al gekanteld,” zegt Ad Borremans, een van de amateurspelers uit Reusel-De Mierden die zijn bijdrage levert. “Ik ben zelf geen boerenzoon, maar spreek wel veel boeren in mijn omgeving. Ik hoor dan over de problemen met ammoniakrechten en de dieronvriendelijkheid die hen vaak verweten wordt. In het stuk wat we spelen wordt de beeldvorming daarover flink uitgemeten. Dan speelt iemand de rol van de bank en dan lopen de rillingen over mijn rug. Ik hoop dan ook echt dat dit stuk bijdraagt aan het gesprek over de problematiek van de boeren en dat het meer begrip oplevert.”
Ook voor Thijs Bierens ging er een nieuwe wereld open sinds hij rondloopt op de boerderij in Reusel waar nu al gerepeteerd wordt en waar de uitvoeringen plaats gaan vinden. “Als je door het buitengebied fietst zie je een grote koeienstal maar als je er middenin staat en ziet dat die leeg staat door een probleem met de mestrechten, dan krijg je daar wel een ander gevoel bij,” zegt hij.
“Het is een complexe problematiek die er onder ligt,” erkent de boerin die haar boerderij beschikbaar stelt als toneelaccommodatie. “Als toeristen hier door de straat fietsen en hier een ijsje eten denken ze de schoonheid van het buitengebied te zien. Zonder te beseffen dat het gesprek aan de keukentafel hier vaak in terneergeslagen sfeer gevoerd wordt. We krijgen overal de schuld van, maar wie kent nu het echte verhaal van ons. Er zijn zelfs boeren die hun abonnement op de krant opzeggen omdat ze alleen al ziek worden wat ze daar over de boeren lezen.”
De amateurspelers van het Stertheater en het Nieuw Reusels Toneel spelen normaal gesproken vooral op de hen bekende podia zoals in De Ster in Lage Mierde, nu spelen ze mee in een stuk op een andere locatie en figureren ze vooral in de scenes die zich op vier locaties van de boerderij afspelen. Terwijl de professionele acteurs vooral het gesproken woord voeren, zorgen de amateurs voor de beelden en de entourage bij de verplaatsingen van het publiek. Zo wordt er gelopen van de koeienstal naar de ruimte tussen twee stallen, waarbij ook de imposante trekkers figureren.
Iets met boeren wordt uitgevoerd op:
Vrijdag 15 oktober 16.00 uur
Zaterdag 16 oktober 13.00 en 16.0 uur
Zondag 17 oktober 13.00 en 16.00 uur
Kaarten verkrijgbaar via www.reuseldemierden.nl/nieuws.
Behalve in Reusel speelt hetzelfde toneelspel ook in Sint Antonis, waar ook samengewerkt wordt met de lokale toneelvereniging. Daar zijn alle kaarten minmiddels uitverkocht.