300 Trekkers in een boerenprotest

juli 2022


Luid toeterend schuifelen enkele honderden grote trekkers door de kom van Hulsel. De maximumsnelheid die hier vaak overschreden wordt, wordt nu niet gehaald. Toeschouwers staan op enkele plekken rijendik langs de kant en het geheel doet af en toe denken aan Trucks by Night, de vrachtwagen/tractoroptocht die tot enkele jaren terug door de Mierden trok.
Op een zomeravond in Juli laten de boeren even de koeien de koeien en de varkens alleen op stal. De boeren zijn boos. en teleurgesteld over de voorgestelde maatregelen vanuit Den Haag.
Den Haag dicteert, Nederland gedupeerd’. De opschriften die groot door de sterke trekkers gedragen werden, maken duidelijk wat er leeft onder de protesterende boeren. Daarnaast worden er flyers uitgedeeld en circuleren er appberichten zoals het volgende:
De situatie in Nederland in 1950 en nu:
Aantal inwoners van 10 miljoen naar 17,4 miljoen
Aantal koeien van 1,57 miljoen naar 1,6 miljoen
Aantal boerderijen van 410.000 naar 53.000
Ammoniak uitstoot van 333 kiloton naar 110 kiloton
Auto’s van 140.000 naar 8,9 miljoen
Passagiers schiphol van 0,35 miljoen naar  58 miljoen.
Nu hebben de boeren het gedaan!!!!

In de (supergrote) tractoren zaten veel boeren met hun zonen en dochters. Ze gaven hiermee een statement af: wil Nederland in de toekomst nog wel boeren? Na een rondrit door alle vier de kernen van Reusel-De Mierden werden de deelnemers bij het gemeentehuis in Reusel ontvangen door burgemeester Annemiek van de Ven. Zij sprak haar waardering uit voor de deelnemende boeren en gaf aan zich trots te voelen. Maar ook dat de gemeente hierin niet aan zet is, maar dat dit signaal zeker tot in Den Haag door moet dringen.