‘De overschakeling voelde logisch’
Familie Linschoten koppelt biologisch boeren aan voedselbos

Februari 2022Binnenkort wordt er gestart met de eerste aanplant bij het nieuwe voedselbos in Lage Mierde. Aan het moment van planten ging al een behoorlijke weg vooraf waar Frank en Yvonne Linschoten samen met hun zoon Corné nauw bij betrokken waren.
Aan de Neterselsedijk in Lage Mierde, de plek waar de opa van Frank ooit een boerderij bouwde temidden van een heidelandschap, geeft hij met zijn gezin inhoud aan het boeren met veel aandacht voor natuurlijke waarden. Het is hierdoor niet alleen een kringloop in de natuur, maar ook een kringloop in de familie. Dat net hij betrokken raakte bij het voedselbos in Lage Mierde is bepaald geen toeval.
“Als jongste uit een boerengezin met vijf kinderen had ik wel een droom om boer te worden,” begint hij te vertellen. “Maar ik had ook een broer boven me die hetzelfde wilde. Gelukkig voor mij trok hij naar Denemarken, waardoor ik de kans kreeg om de boerderij van mijn ouders voort te zetten.”
Als Frank, Yvonne en Corné op hun biologische boerderij rondlopen is dat geen modelplaatje van een grote productieboerderij. Wat je wel ziet zijn opgestapelde balen hooi die uit een groot natuurgebied in de omgeving komen en je hoort de koeien schuifelen in de stal. En ja, je staat er ook wel eens met je laarzen in de modder.
Een zwartbonte koe ruikt belangstellend aan de jas van Yvonne en Corné aait een andere over zijn kop. “Ik had al snel het gevoel dat ik het anders wilde doen dan de meeste boeren om mij heen,” Blikt Frank (54) terug. “Ondanks dat ik op de landbouwschool niets meekreeg over biologisch boeren, groeide mijn belangstelling daarvoor. Van mij moeten koeien in de wei lopen en mogen de weidevogels de ruimte krijgen. Geen gifstoffen die de insecten verdelgen en geen producten vanuit een ver buitenland naar hier slepen. Kortom wat je gebruikt produceren we zelf hier in de omgeving en zo ontstaat een kringloop met veel aandacht voor natuurwaarden.”
Het pad naar de omschakeling naar een biologische boerderij (inmiddels zijn ze volledig gecertificeerd) kende verschillende stappen.
“Je moet aan veel aspecten voldoen die elk jaar opnieuw getoetst worden,” legt hij uit. “Er zijn veel details waar je aan moet voldoen. Bij onze boerderij was een weitje waar we eerder nooit kunstmest strooiden, het viel me op dat het gras er uiteindelijk toch goed bleef groeien. Nu wordt dat op de hele boerderij toegepast.” In het gemengde bedrijf waren eerder al allen de runderen gebleven en met zo’n 70 melkkoeien, 40 stuks jongvee en 50 stuks vleesvee kunnen ze hun doelen halen. “De bedrijfsvoering is anders dan bij een regulier rundveebedrijf,” legt Yvonne het concept uit. “Wij kopen weinig producten zoals strooisel aan, maar verbouwen dat zelf. Dat de koeien dan iets minder melk geven is ingecalculeerd, het gaat ons meer om de kwaliteit en het totale proces om tot het product te komen.” Zelf is ze geen boerendochten, maar inmiddels is ze helemaal van het biologische platteland en ook voor Corné (25) staat daarin de toekomst vast.
“In Lage Mierde kwam zes hectare langs de Reusel beschikbaar die gekocht mocht worden door  degene met het beste beheerplan,” vertelt Frank. “Ons plan werd als beste beoordeeld en er groeien nu bloemen in een brede strook, er is een wintervoedselveld en een vogeldrinklaats en in het gras groeien veel kruiden. Het blad van de lindebomen zorgt er voor de nodige schaduw en gevarieerde vegetatie.”
Maar nabij die zes hectare had de familie nog 1,8 hectare grond in gebruik aan de Beekakkerweg, gelegen tegen de bossen die verderop aansluiten met landgoed de Utrecht.
“Toen het Groen Ontwikkel Fonds Brabant (GOB) gebieden aanwees voor voedselbossen in Brabant zagen we meteen mogelijkheden,” vervolgt Frank. “Heel toevallig had de Dorpsraad Lage Mierde eenzelfde idee en in gesprek vonden we elkaar al snel. Nu trekken we samen op. Wij hebben daar straks onze eigen oogstcirkel om producten te oogsten die we thuis kunnen verkopen, voor de aangesloten leden van het voedselbos is er ook een oogstcirkel. Maar er komt ook veel ruimte voor de jeugd om erin bij te dragen en we willen meerdere partijen laten participeren.”
Terwijl Frank, Yvonne en Corné aan de Neterselsedijk verder gaan met hun biologische boerderij maken ze zich samen met de betrokkenen bij het voedselbos op voor de eerste concrete activiteiten aan de Beekakkersweg waar het perceel ligt. Het grondwerk is inmiddels afgerond en er zijn drie poelen uitgegraven. Die poelen zorgen voor het vasthouden van het water en bouwen nu al hun eigen biotoop op. Er liggen nu ruim 4000 bomen en struiken gereed die de grond in moeten voor de struweelhagen, er zijn nu de nodige handjes nodig om ze de grond in te krijgen. Struiken gaan hagen vormen en er komen veel fruitbomen maar ook vochtminnende planten zoals daslook en eetbare waterplanten zoals watervenkel en waterkastanje.
Op 19 en 20 maart en 3 april gaat er zowel in de ochtend als in de middag geplant worden. In de ochtend wordt om 9.00 uur gestart en in de middag om 13.00 uur. Voor koffie, thee en een lunch wordt gezorgd, aanmelden om deel te nemen kan nog via de website van het voedselbos.
Voor de financiële onderlegger om het plan in te richten loopt op dit moment een fondsverwerving om zo’n 68 mille binnen te halen, daarvan is nu al ruim eenderde binnen.
Voor meer info zie: www.voedselboslagemierde.com