Nieuwe auto brandweer Diessen
Jack Kroot al meer dan dertig jaar bij de Diessense spuitgasten


Februari 2020


Met de overhandiging van de sleutels is de brandweer post Diessen een mooie brandweerauto rijker. Het vehikel dat de afgelopen vijftien jaar in gebruik was, is nog niet afgeschreven en gaat ingezet worden als reservevoertuig in het brandweercluster waar Diessen onder valt. Op 1 maart kan de nieuwe auto in volle glorie bewonderd worden en kan er tevens rondgekeken worden op de post Diessen die na een verbouwing weer geheel bij-de-tijd is. Voor kinderen is er een leuk programma.
De brandweerzorg in Nederland en vooral in Brabant, heeft de afgelopen jaren veel ontwikkelingen doorgemaakt. In Brabant Zuidoost werd het merendeel van de kleinere posten gesloten, maar in Midden- en WestBrabant ging men er anders mee om. De brandweerteams gingen wel meer samen werken in de veiligheidsregio, maar de posten zoals in Diessen en Hilvarenbeek, bleven. Diessen heeft met een personele sterkte van achttien vrijwilligers nog altijd een optimale bezetting. De post blijft met teamleider Jack Kroot nog steeds goed aan de weg timmeren en draagt daardoor bij aan een beter gevoel van veiligheid.
De nieuwe brandweerauto, waar plaats is voor in totaal zeven personen, heeft uiteraard de rode kleur. Er wordt naast alle denkbare blusmiddelen om elke brand te kunnen blussen, standaard 2000 liter water in vervoerd. Ook alle overige hulpmiddelen aan het voertuig zijn geheel vernieuwd. De auto is toegerust om een compleet team van zes personen met daarbij nog een chauffeur, te vervoeren. Dit is een standaard aantal bij een uitruk. Maar behalve dat de Diessense post aan de Heuvelstraat 32 goed uitgerust is met materieel, vormen ook de manschappen een vaste waarde. Er zijn meerdere personen die al zo’n dertig jaar in het korps actief zijn en op dit moment wordt er een verjonging doorgevoerd: Er zijn afgelopen jaar vijf jongeren gestart om de gemiddelde leeftijd weer omlaag te brengen.
Jack Kroot die al zo’n dertig jaar vrijwilliger is bij de post Diessen, kan er over meepraten.
“Ik woon al mijn hele leven in dit dorp en werkte in de jaren tachtig ook bij de gemeente Diessen. Mede omdat ik altijd in de buurt kon blijven, meldde ik me op mijn 29-ste aan bij de brandweer. Na een basis-opleiding, waar nog steeds elk lid mee begint, kon ik al snel meedraaien in het team. Ik bleef nog een aantal opleidingen volgen waarna ik zelfs de aansturing mocht gaan doen.”
Kroot bleef aan de weg timmeren, niet alleen voor zichzelf maar vooral voor het team. De oefenavonden, vrijwel allen op locaties in Diessen, werden serieus aangepakt en zo ontstond er een geoliede ploeg. “We gingen ook steeds meer aan wedstrijden deelnemen om onze inzet te meten met andere teams, maar vooral ook om zelf scherp te blijven. Het resulteerde tot drie maal toe in een Nederlands kampioenschap en het spreekt voor zich dat we daar nog steeds trots op zijn.”
Maar behalve enthousiast is Jack Kroot ook realistisch. Hij heeft in de dertig jaar dat hij de Diessense post vertegenwoordigt meerdere malen ervaren hoe heftig en confronterend het kan zijn om bij een situatie uit te komen. “Het is al lang bekend dat we niet alleen uitrukken bij een brand, maar ook bij een andere calamiteit zoals een ongeval,” vertelt hij. “Gelukkig gebeuren er nu minder ongevallen als een aantal jaren terug, maar er zijn er nog wel een aantal die op mijn netvlies staan. Het is daarom ook dat we na een heftige inzet veel aandacht besteden aan de nazorg. Naast brandpreventie en een juiste inzet, is dat net zo belangrijk.”
Op 1 maart zijn bezoekers vanaf 13.30 uur welkom aan de Heuvelstaart 32, om 14.00 uur is de overdracht van het nieuwe voertuig. Om 14.30 en 15.30 uur zijn er demonstraties voor het bevrijden van een slachtoffer uit een auto. Kinderen kunnen ervaren hoe het is om in een ruimte met rook te zijn en ze kunnen zich laten schminken.