Corona heerst ook in kermisland
Hulsel gaat grote broer Reusel niet achterna

Oktober 2020

Afgelopen weekend was het enorm stil op het Hulselse dorpsplein. Op de plek waar normaal gesproken de kermis staat in het eerste weekend van oktober, heerste nu de serene rust. Het definitieve besluit van burgemeester Annemiek van de Ven om er de kermis niet door te laten gaan was voor velen al geen verrassing meer. De uitbater van het Drieske had de vergunningaanvraag voor het kermisfeest zelf al ingetrokken en de voetbalclub cancelde zelf hun stand op de kermis, mede omdat veel leden corona hadden of ervan verdacht werden. Maar de belangrijkste reden kwam misschien wel van buurdorp Reusel, waar de kermis voor een desastreus effect zorgde.
Wie wil er in het leven geen ranglijst aanvoeren? Bovenaan staan in de voetbalcompetitie of bij de lotto de jackpot winnen? Maar iedereen die aan welke competitie dan ook deelneemt, weet dat je veel moet doen om bovenaan te komen.
Maar dan ineens, dat nieuws op de sociale media dat Reusel-De Mierden koploper is. Koploper in een ranglijst waar je eigenlijk niet bovenaan wil staan: de ranglijst met coronabesmettingen in Nederland. Met 518,6 besmettingen gerekend per 100.000 inwoners, stond Reusel-De Mierden even bovenaan de Nederlandse lijst, wat eraan bijdroeg dat de regio Zuidoost Brabant donkerrood kleurde. Om meer te weten van de oorzaken moeten we even zo’n drie weken terug in de tijd.
De kermis in Reusel is er een van een bijzonder kaliber. Veel Reuselnaren, maar vooral ook oud-Reuselnaren en ook personen die de stapstraat nog uit hun eigen jeugd kennen, hebben het tweede weekend van september in januari al rood omcirkeld. Bij de vakantieanvragen zit steevast dat weekend en dan vooral de kermismaandag en –dinsdag inbegrepen. De Wilhelminalaan wordt er speciaal voor afgesloten, waardoor per dag zo’n 8000 man de kermis een gezicht als een festival kunnen geven. Het spreekt voor zich dat er niemand zat te wachten op deze aantallen bij elkaar, het gemeentebestuur al zeker niet. Er werd lang overlegd met tal van partijen, waarbij er ook gedacht werd aan de caféhouders die met een superweekend in september, een heel jaar in kunnen teren. Er kwam uiteindelijk een compromis waarbij de attracties vooral gericht werden op de kleinere kinderen en waarbij de stappers beperkt werden tot het aantal stoelen op de terrassen.
Maar al meteen na het bekend worden van dit standpunt ontstond er rumoer, onder andere bij de leden van het plaatselijke gilde. Laat de jeugd zich wel wegsturen als het terras vol zit en hoeveel risico heeft dit in zich?
Uiteindelijk brak het weekend van de kermis aan en het liep zoals het liep.
In de officiële lezing van caféhouders en gemeente was alles ordelijk verlopen en waren er geen excessen te melden. Van de jongeren hoorde je echter een ander verhaal. Er waren hele groepen die hun eigen feestje vierden vanuit hun eigen garage en voor de ingang van enkele horecapanden stonden lange rijen wachtenden. Op het kermisterrein schreeuwde een boa de longen uit zijn lijf om de bezoekers in het gareel te houden, wat daar betekende de eenrichting aanhouden en zo verspreiden dat je op 1.5 meter blijft. Maar wat doe je als ouder als die kleine onder een slap afzetlint drentelt of als de dreumes in de draaimolen zit en de rups daar bijna tegenaan staat? De ruimte van 1,5 meter kon hier lang niet altijd gehouden worden en ja, wie moet je daar dan de schuld van geven?.
Het verschil tussen de officiële en de officieuze lezing zou normaal met een sisser afgelopen zijn en de gildeleden zouden weer gerust zijn gaan slapen.
Maar dan de kille cijfers enkele weken na deze kermis.
Het niet doorgaan van de kermis in Hulsel kan onder de huidige omstandigheden als een verstandig besluit gezien worden. Bij de buren in Reusel worden de wonden gelikt en hoopt men dat het zo snel mogelijk overwaait.
Nu zelfs de Amerikaanse president er niet van gevrijwaard blijft weten we dat er nog niet te spotten valt met dit corona virus. Laten we hopen dat al die hardwerkende ondernemers, met name in de horeca, de reis-  en evenementenbranche, deze crisis overleven. Wat zou het jammer zijn als zoveel gezellige kroegen en veel mooie ondernemingen moeten sluiten. Dan is voor een keer geen rondje draaien in de draaimolen nog wel het minste offer dat we kunnen brengen. Dat zal zelfs die Amerikaanse president nog wel snappen, al staan er bij hem natuurlijk hogere belangen op het spel, zoals nog vier jaar de held uithangen.