Eenzaamheid nieuwe volksziekte?

Januari 2021

Als Nico zijn ogen dicht doet ziet hij de wereld zoals die er eerder was. Maar als hij zijn ogen opent zijn de ballen niet meer op de baan en zelfs zijn maat Toon van Dongen is er niet meer.

Wie precies een jaar terug de nabije toekomst had mogen voorspellen had nooit eenzaamheid als grootste probleem bovenaan gezet. Nu we het tweede jaar van de Coronacrisis ingaan, weten we een stuk meer. We kregen er nieuwe termen bij zoals intelligente lockdown en andere bewoordingen werden onder het stof vandaan gehaald zoals de avondklok. Maar hoe je het noemt: het minder contact hebben met elkaar leidt tot een behoorlijke vereenzaming en dit treft vrijwel alle bevolkingsgroepen.

Voor de kempengemeenten is de eenzaamheid een issue waar samen met de GGD iets aan willen doen. Daarom wordt er donderdag 28 januari een online bijeenkomst georganiseerd voor iedereen die over dit onderwerp mee wil praten. Vanuit de Kempengemeenten zijn Reusel-De Mierden (die deze bijeenkomst organiseert), Eersel en Bergeijk de kartrekkers. Zij willen graag samenwerken aan een duurzame, lokale aanpak tegen eenzaamheid. Iedereen die mee wil doen aan de digitale bijeenkomst heeft zich hiervoor aan kunnen melden met een mail naar secretariaat-gezondheidsbevordering@ggdbzo.nl
Het nieuwe initiatief wil niet zeggen dat er nu nog niets gedaan wordt tegen eenzaamheid, maar nu wil men de onderlinge verbinding tussen organisaties en initiatieven versterken. Ook meer in beeld krijgen waar nog kansen liggen om zich gezamenlijk in te zetten tegen eenzaamheid.
Tijdens de bijeenkomst wordt er op de cijfers ingegaan, wat eenzaamheid is, de oorzaken en de gevolgen. Ook wordt er met elkaar gesproken over wat wel en wat niet werkt in de aanpak. Er is ruimte voor discussie over de vraag hoe de eenzaamheid verminderd kan worden.
Jongeren en ouderen
Kinderen die niet naar school gaan en jongeren die geen contacten met leeftijdsgenoten kunnen onderhouden. Hoe ga je daten met een avondklok en een lockdown om je heen? Het is koffiedik kijken welke groep in de samenleving de meeste hinder heeft van de huidige corona maatregelen. Zeker is dat elke leeftijdsgroep wel zijn specifieke problemen heeft.
In Lage Mierde zit senior Nico Adriaans elke dag door het raam naar buiten te kijken. Vanuit zijn woning aan de Berkenhof ziet hij het jeu-de-boules-baantje liggen waar hij vele avonden de ballen liet rollen. Nu groeit er onkruid op zijn baantje en zijn maten zijn er niet meer of hij ziet ze niet meer. Met weemoed kijkt hij naar de neervallende regendruppels. Verderop aan de Kloosterstraat ziet hij enkele kinderen verveeld rondlopen. Hij snakt er weer naar om mensen te ontmoeten, laat daarom de vaccinatie maar komen, liever vandaag nog dan morgen.

Foto: