Aardappels poten met hindernissen
Jan van den Borne ziet veel controles


April 2020

Jan van den Borne in zijn trekker pal op de grens

Voor de boeren zijn het drukke tijden nu de aardappels de grond in moeten en de bieten gezaaid. De grensafsluitingen zorgen hier en daar voor problemen, maar toch zijn de agrariërs goed te spreken over het meedenken van de overheid.

Voor Jan van den Borne uit Hooge Mierde was het even spannend toen de Schootseweg tussen Hooge Mierde en Weelde even helemaal op slot ging. ,,Wij hebben aan die kant van de Belgische grens tientallen hectares landbouwgrond waar geploegd en gezaaid moet worden. Toen er ineens betonblokken lagen, hadden we een acuut probleem. Toen ook nog bleek dat een Nederlandse vrachtwagen de blokken opzij geschoven had, waren de Belgen witheet. Ze dreigden onder geen beding de grens ook nog maar een millimeter open te stellen en stelden een boete van 4000 euro in het vooruitzicht als we er nog langs gingen. Ik ben daarna in gesprek gegaan met burgemeester Luyten en een van zijn Schepenen van Weelde. Ze waren bereid om naar de grens te komen, waar we het gesprek gevoerd hebben. Ze snapten mijn probleem en boden aan de grens voor twee dagen open te stellen.”
Van den Borne nam het aanbod aan en werkte twee dagen tot diep in de nacht door. Daarna legde hij zelf met de trekker de betonblokken weer terug.
,,Maar hiermee waren we er niet want we moeten er nog regelmatig door,” vervolgt hij. ,,Nu zijn we overeen gekomen dat de Belgen er een tractorsluis van gemaakt hebben. Hierdoor  kunnen er geen auto’s maar wel de tractoren passeren. Voor de gronden verderop in Baarle Nassau is er nog wel een probleem want de weg tussen Baarle en Poppel is wel helemaal op slot.”
Als Jacob van den Borne uit Reusel de grens over gaat om de aardappels te poten, moet hij vooral zorgen dat hij en zijn medewerkers alle papieren bij zich hebben. ,,De papieren zijn op dit moment net zo belangrijk als de aardappels zelf, één papiertje niet bij je, dan kun je ter plekke keren.
Van den Borne heeft zijn aardappelvelden ook voor een groot deel in België liggen. ,,Alle controles kosten veel extra tijd en energie. Maar we worden in België wel gezien als vitaal beroep, daarom kunnen we uiteindelijk ons werk wel doen.”
Ook voor Reuselnaar Rob Lavrijsen  komen de extra activiteiten door de controles nog eens bovenop de overlast doordat in Reusel de Postelsedijk afgesloten is door wegwerkzaamheden. ,,Wij hebben elke dag negentien voertuigen op de weg die voor een groot deel hun werk grensoverschrijdend moeten doen,” zegt hij. ,,We moeten al maanden via Hapert omrijden om in Postel te komen, het is daarbij veel improviseren. Maar klagen doen we niet, want we hebben iedereen nog aan het werk.”
Mark de Jong, de woordvoerder van ZLTO merkt dat het typisch voor de boeren is dat ze er het beste van proberen te maken. ,,Groot voordeel is dat de Belgische de boeren plaatst in de categorie vitale beroepen,” zegt ook hij. ,,Ze kunnen daardoor vrij makkelijk een vignet daarvoor krijgen.
Maar het gaat niet alleen om de boeren zelf, denk ook aan de chauffeurs die het pootgoed af komen leveren en de mest transporteurs en niet te vergeten de werkkrachten die soms aan de andere kant van de grens wonen. Het zijn allemaal belangrijke schakels in de keten.”