‘Dromen zijn bedrog’, zong ooit iemand. Maar wat is een droom eigenlijk en wat gebeurd er? Waar komt deze onbestuurbare hersenactiviteit vandaan?
Ik probeer een tijd lang mijn dromen op te schrijven in de hoop er iets wijzer van te worden.


Hoe komen we door die bergen terug?

2 Maart 2020We zijn op vakantie met twee busjes, ik en iemand die lijkt op Annemiek zijn chauffeur en reisleider. Onder het gezelschap zijn vier of vijf volwassen broers, die steeds iets te zeggen hebben over de route die we rijden en de dingen die we bezoeken. We bevinden ons in een land met hoge bergen, het doet denken aan Zwitserland of Oostenrijk. De route die we volgen hebben we van een ander groepje. Volgens hen was dat een mooie route waar veel te zien is. Ik twijfel of deze reis wel kan tippen aan de reis van dat andere gezelschap waar we de beschrijving van hebben. Een van de broers levert er continue commentaar op. Als ze op enig moment samen aan een ronde tafel zitten, vraag ik hen of zij wellicht de laatste reisdag samen kunnen stellen. Dat willen ze wel. Even later komt de oudste naar mij toe, hij heeft een route uitgetekend op een kaart. Ik bekijk de kaart en zie dat dat niet mogelijk is. ‘Hier is het 60 procent omhoog’,  zeg ik. Dat kunnen we met het busje niet rijden, dat kun je nog niet eens lopen. ‘O ja, dat klopt.’ Samen kijken we naar de kaart, speurend naar een mooie route die ons al weer een stukje in de richting van huis brengt. ’28 procent is de max,’ zeg ik tegen de reiziger..
We praten en zoeken nog een poos, maar of we uiteindelijk thuis gekomen zijn?????


NB:
In een ver verleden ging ik als chauffeur en reisleider met bewoners  op vakantie. We kwamen in bergachtig gebied en het was altijd erg leuk om de route te zoeken en te vinden. Toeval of niet, maar gisteren ben ik bezig geweest om onze eigen vakanties van de afgelopen jaren nog eens te bekijken, ook die gingen allen door bergachtig gebied in landen van Griekenland tot Schotland…