Titel

Martien Heesters verdronk in een diepe vijver
Hij had aandacht voor Reuselse wijken en maakte een drieluik over de sigarenindustrie

Augustus 2022dit verhaal is za 20 aug 2022 te lezen in het ED en op www.ed.nl

https://www.ed.nl/kempen/martien-heesters-1948-2022-had-een-groot-hart-voor-de-reuselse-wijken-en-de-sigarenindustrie~a57c3d31/


Vorige week overleed door een noodlottig ongeval in een diepe vijver Reuselnaar Martien Heesters. Hij was al vanaf 1978 lid van de PvdA en zat daar lange tijd in het lokale bestuur van die partij. Maar ook ná die periode bleef hij betrokken en deelde zijn inzichten en inspiratie graag met de zittende raadsleden. Hij maakte zelf nooit deel uit van de gemeenteraad, maar was wel vele jaren een vaste toehoorder om de Raad en met name zijn partijgenoten te ondersteunen. De mensen binnen de Reuselse PvdA herinneren hem als een vriendelijke, loyale en gedreven man. Zijn deskundigheid op het gebied van ruimtelijke ordening kon je niet ontgaan en hij verbond dat altijd met het welzijn van de mensen. Hij zag het belang van de leefbaarheid van zijn dorp Reusel en begreep als geen ander het belang van een gezonde wijk waar iedereen zich thuis moet voelen. Daarom lanceerde hij enkele jaren terug een eigen plan om de leefbaarheid in oudere wijken te verbeteren. Het plan heette officieel plan Plonderijen, maar in de volksmond werd het Plan Heesters. Het werd door de politiek omarmd en later ook deels uitgevoerd.
Ook zijn interesse voor erfgoed was groots, wat zichtbaar werd binnen het netwerk van de heemkunde. Zo begon hij in 2015 aan een drieluik over de sigarenindustrie in Reusel: een boek, een tentoonstelling en een wandelroute. Martien was zelf geen sigarenmaker geweest maar zijn vader wel waardoor hij in een sigarenmakersgezin opgroeide. Zijn streven om het drieluik in 2018 af te ronden werd doorkruist door corona-beperkingen en ook door de Parkinson die hem trof. Hierdoor heeft de presentatie nooit plaats kunnen vinden. Nu heeft zijn zoon zich voorgenomen om dit levenswerk af te maken, met ondersteuning van de Reuselse heemkunde.
Ondanks zijn ziekte bleef Martin altijd vol energie, plannen en ideeën.
Hij laat een echtgenote, 2 kinderen en 4 kleinkinderen na.
Het afscheid heeft inmiddels in besloten kring plaats gevonden.