In memoriam
Pastoor Wouters was een mensenmens

Februari 2021Op 6 februari overleed Wim Wouters, de laatste pastoor van de zelfstandige parochies Hulsel en de Mierden.
Wouters kwam van geboorte uit Schijndel, waar hij opgroeide in een traditioneel gezin. In die gezinnen gaf het aanzien als een van de zonen koos voor het priesterschap. Een generatie voor hem was zijn heeroom hem al voorgegaan en ook een oudere broer werd missionaris. Wim had veel idealen die hij waar wilde maken in de missie. Hij werd in 1962 tot priester gewijd, waarna hij naar Zambia werd uitgezonden. In de hoofdstad Lusaka stichtte hij een weeshuis en een school. Daarnaast bekleedde hij in die tijd een leidende functie voor de wereldwijde organisatie Marriage Encounter.
Vanaf het moment in 2006 dat hij pastor werd in de parochies van Hulsel, Hooge Mierde en Lage Mierde, wist hij dat hij een bijzondere taak kreeg. De drie parochies hadden nog ieder hun eigen kerkbestuur en er lag het nodige werk te doen op het gebied van het opknappen van de kerken. Wouters nam het vlot ter hand op de manier die hij zich eigen had gemaakt. Altijd in overleg met anderen, daarbij alle betrokken groeperingen respecterend. Dat is ook wat van hem herinnerd wordt uit die periode. Hij was mild, vriendelijk en kon met iedereen goed overweg. Voor hem stond de medemens altijd centraal, de belangen van de mensen gingen bij hem boven de regels van de kerk.
Dit kwam tot uiting in de preken bij zijn diensten. Het was een tijd dat de kerkbanken nog goed gevuld waren en de gelovigen hoorden hem vaak de bijbelverhalen vertalen naar onderwerpen uit de tegenwoordige maatschappij.
In de drie dorpen waar hij van 2006 tot 2014 betrokken was, bleven na zijn afscheid ook de warme herinneringen op momenten dat er veel verdriet was, zoals bij een overlijden.
In 2014 zag hij de samenvoeging met de Reuselse parochie op zich afkomen en de werkwijze van zijn opvolger deed hem veel pijn, zo gaf hij in een interview te kennen.  Hij wilde niet over zijn afscheid heen regeren, maar het kostte hem erg veel moeite om zijn mening daarin niet te geven.
Na zijn afscheid in Hulsel en De Mierden werd hij op 78-jarige leeftijd nog Provinciaal Overste van zijn Orde.
Wim Wouters is 84 jaar geworden.