Tom Maas, de man van stoffen en van Indië

Maart 2020


In Casteren overleed maandag 24 maart Tom Maas op 95-jarige leeftijd. Hij was in Casteren erg bekend omdat hij daar vele jaren samen met zijn vrouw een kleding- en stoffenwinkel had. Het was er een van de weinige winkeltjes die het dorp rijk was. Tom verkocht ook veel kleding aan de deur, vooral bij de boeren in de omgeving was hij een graag geziene verkoper.
Maar Tom was ook een van de vele Indië-veteranen. Het leverde hem veel herinneringen op waar hij lang mee worstelde. Opgekomen voor zijn nummer, ging hij samen met veel andere jongemannen een voor hem vreemde nieuwe wereld binnen om er dingen te doen die ze zelf niet begrepen. Hij zat er een keer met een groep zes weken opgesloten in een omsingeling, maar het meest worstelde hij met  één moment, waarbij enkele kameraden het leven lieten en waarbij hij zelf maar ternauwernood kon ontsnappen. Toen hij vele jaren later voor het eerst weer een reis naar Indië maakte, kwam hij bij toeval een van zijn belagers van toen tegen. Het werd een beladen ontmoeting, maar uiteindelijk sloten ze elkaar in de armen. Het zorgde er mede voor dat hij dit oorlogsverleden een plekje kon geven en gaandeweg begon hij er ook meer over te vertellen. Op de basisschool in Casteren zijn z’n ervaringen een onderdeel van de geschiedenisles over die periode en bij museum De bewogen jaren in Hooge Mierde zijn z’n ervaringen terug te vinden in een eigen hoekje.
Tom was tot op hoge leeftijd erg vitaal, hij reed nog auto en ontmoette wekelijks veel mensen in zijn directe omgeving. Ook de contacten met zijn maten uit de Indië tijd heeft hij altijd een warm hart toegedragen, al werd dat kringetje steeds kleiner. Hij was blij dat hij onlangs zijn eerste  achterkleinzoon in zijn armen kon sluiten.
Tom verleed na een kort ziekbed, waarbij afscheid nemen moeilijk was, omdat veel familieleden, waaronder zijn eigen vrouw, ook het coronavirus onder de leden hebben.
De begrafenis, zaterdag op het kerkhof in Casteren, is daarom ook geheel in eigen kring. Als eerbetoon aan een veteraan waar afscheid van wordt genomen, wordt er op gepaste afstand van elkaar, de last post gespeeld.
Tom Maas laat een vrouw, drie kinderen, 6 klein kinderen en één achterkleinkind na.