In herinnering
Voor Theo Adams stond de hulp aan kinderen op nummer een

Februari 2023


Reuselnaar Theo Adams stelde zijn leven in dienst van de straatkinderen in Brazilië. In Belo Horizonte en later Coronel zette hij medische posten en kindertehuizen op, afgelopen week overleed hij op 79-jarige leeftijd.
Theo zijn wieg stond in de Pikoreistraat in Reusel waar hij de vierde was van negen kinderen in een boerengezin. Al op de lagere school maakte hij kennis met de fraters en vanaf zijn zeventiende stond voor hem vast wat hij wilde doen: anderen helpen in onder ontwikkelde gebieden. Hij legde de gelofte af en in 1966 vertrok hij naar Brazilië waar hij lange tijd lesgaf in pedagogiek en filosofie. Maar zijn mooiste daden verrichtte hij er door het oprichten van meerdere gezins-vervangende huizen, waar straatkinderen weer een dak boven hun hoofd kregen. Daarnaast bleef hij het gedachtegoed van zijn congregatie uitdragen. In het Katholieke Brazilië werd dat erg gewaardeerd maar terug in Nederland schrok hij van de leegloop in de kerk.
In plaatsen zoals Belo Horizonte kon hij projecten opzetten, zoals ook een kinderdorp in Cidade do Menor. Hij gebruikte hiervoor de opbrengst van meerdere acties die hiervoor in Reusel en omgeving werden gehouden, zoals de vrienden van Brazilië in Hooge Mierde en Wereldwijd in Reusel. Ook de leerlingen van Pius X in Bladel kwamen in actie voor zijn projecten, terwijl Wilde Ganzen de opbrengsten verdubbelde.
De laatste jaren in Brazilië was Theo genoodzaakt om de taak van Overste in Belo Horizonte over te nemen, waardoor hij zijn betrokkenheid bij zijn projecten af moest bouwen. Het deed hem pijn dat mede door regels van de overheid de zorg voor de straatkinderen niet door anderen overgenomen werd.
Het laatste jaar was hij terug in Nederland, waar hij de tijd nam om afscheid te nemen.
De afscheidsdienst is donderdag 16 februari (10.30 u) in het verzorgingshuis van Johannes Zwijssen in Tilburg. Daarna wordt hij begraven nabij huize Steenwijk in Vught.