Natuurparel de Reusel nog niet voltooid
Natte voorjaar geeft water in de kelder

April 2023


Het riviertje De Reusel meandert weer. Oude sloten werden gedempt en andere aangelegd. Het water moet langer op de Kempische zandgronden blijven om daar de bodem in te trekken. Als er meer water in de grond geborgen wordt kampen we in de zomer minder met droogte. Maar nu meerdere particulieren het water in de kelder hebben staan wordt gekeken of de praktijk ook klopt met de eerder opgestelde modellen.
“Kijk, hier staan de boontjes in de wekflessen, daar de aardbeien. Maar hier staan de emmers om het water op te vangen.”
Een inkijkje in een woning aan het Wellenseind in Lage Mierde laat de keerzijde zien van het mooie natuurproject rond het riviertje De Reusel. De bewoners snappen dat we zuinig moeten zijn op het regenwater door het minder snel weg te laten stromen, maar ze balen van de overlast die ze nu ervaren. Ook de boer die het water tussen de aspergebedden heeft staan wil graag vooruit, maar nu moet hij even wachten tot de waterstand zakt.
“We zijn er bijna, maar nog niet helemaal,” zegt projectleider Frans Jagt. Hij volgt voor waterschap De Dommel nauwgezet alle ontwikkelingen en gaat zoveel mogelijk het gesprek aan. Ook als particulieren klagen over wat hen nu overkomt. “Oplossingen zijn vaak maatwerk,” weet hij uit de praktijk.
,De natuur verdroogt en de te lage grondwaterstand wordt steeds meer een probleem. Dat was ook een van de redenen om via de Natte natuurparels iets met en voor de natuur te doen. Beken worden weer langer door het oorspronkelijke meanderende traject terug te brengen. Hierdoor is het water langer onderweg voor het wegloopt, maar de waterstand wordt ook gereguleerd om het ter plaatse de grond in te laten trekken. En ja, natte voeten kunnen we dan niet uitsluiten.”
Jagt wijst ook op twee processen die elkaar nu bij toeval kruisen.
“Rond het riviertje De Reusel is nog niet alles afgerond en net nu hadden we te maken met een zeer natte fase. De maand maart was de natste maand maart sinds vele jaren. Hierdoor zien we hier en daar de velden onder water staan, maar we zien ook dat het na enkele dagen droogte weer erg snel zakt.”
Hij hoopt de eerder uitgestelde werken (vanwege de regen uitgesteld) nu weer snel op te kunnen pakken. Daarnaast was er ook nauw overleg met de provincie Brabant die beheerder is van de sloten langs de N269. Daar bleek een duiker verstopt te zijn en worden nu de sloten een keer extra gemaaid.
Vanuit het waterschap worden de komende tijd de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd om de overlast bij particulieren te beperken. Ook op het Wellenseind zijn peilbuizen aangelegd die de grondwaterstand monitoren, de betrokken burgers in de omgeving krijgen de inloggegevens zodat ze zelf digitaal mee kunnen kijken. Maar het viel Jagt ook op dat er nog steeds sloten zijn die droog staan.
“Tot nu toe blijven de overstromingen binnen het beekdal, maar we blijven wel monitoren of de effecten in de praktijk ook kloppen met de eerder opgestelde modellen,” legt hij uit. “Het gebied rond het Wellenseind heeft de laatste jaren enorm geleden onder de droogte, we hopen dit met de nieuwste maatregelen beter onder controle te krijgen.”