Stroming voor de Beekprik
Boerenwater voor droogvallende Reusel

Augustus 2022Het zal vrijwel niemand zijn ontgaan dat de droogte ook in Brabant zijn tol begint te eisen. De laatste jaren volgen warme en droge zomers elkaar steeds sneller op en de hoeveelheid neerslag blijft steeds verder achter bij wat de planten nodig hebben. Om de ergste pijn in enkele Brabantse beken te verzachten probeert waterschap De Dommel het water stromend te houden. Zo pompt boer Tommie Romme uit Lage Mierde dagelijks de nodige liters water in De Reusel.
Er klinkt een zacht brommend geluid vanaf een plek aan de Buitenman in Lage Mierde. Vanaf het brommende apparaat loopt een dikke slang naar een smal slootje waar het water ingepompt wordt. Het koele water komt uit diepere aardlagen waar (nog?) voldoende water voorradig is. Het loopt daarna via het slootje zo'n vijftig meter verder naar het riviertje De Reusel. Het beekje wordt op het Wellenseind in Lage Mierde met water gevuld, kort voordat het in landgoed De Utrecht verdwijnt.
Waterschap De Dommel is al begin augustus gestart met het pompen van grondwater naar de Reusel. Het langdurige regentekort zorgde voor een dalend waterniveau, waardoor een aantal zeldzame vissen dreigde af te sterven. Eén zo’n zeldzaam visje is de beekprik.
Het gebied van De Reusel is net als een aantal andere Brabantse beken grotendeels van regen afhankelijk.
Zodra het water De Reusel bereikt heeft, stopt de stroming grotendeels. Enkele natuurlijke barrières zorgen ervoor dat het water niet meteen wegstroomt. Kort nadat het riviertje onder de N269 door gaat, wijst een laagje water van een tiental centimeters op het uiteindelijke resultaat. Aan de oostzijde van de N269 wordt het water aan het oog onttrokken door de Japanse duizendknoop die zich hier nog niet laat verdringen. Het grondwater kabbelt rustig verder en passeert op Landgoed Wellenseind de plek waar de Raamsloop en de Reusel samen komen. Maar daar waar normaal gesproken twee stromingen met elkaar vermengd worden, blijft dat nu uit want de Raamsloop staat geheel droog, ook al werden daar afgelopen jaar enkele miljoenen euro’s overheidsgeld ingepompt om de riviertje weer nat te maken.
Over een lengte van enkele kilometers blijft er daarna een laagje in de Reusel staan, waardoor de vissen die er zitten kunnen blijven leven. Ook de ijsvogeltjes profiteren hiervan mee want zonder visjes ook geen ijsvogeltjes! Naast de beekprik komen er in dit natuurgebied ook libellen en kokerjuffers voor.
Het waterschap houdt de situatie nauwlettend in de gaten en staat klaar om ook bij andere beschermde beken in actie te komen. 
De noodmaatregel  is volgens een woordvoerder van De Dommel een tijdelijke maatregel, die weer wordt gestopt zodra het kan. 
Waterschap De Dommel zet deze reddingsactie voor nog vier andere beken in Brabant in. Naast De Reusel zijn dat De Tongelreep, de Beerze, Keersop en de Beekloop. In al deze beken leven zeldzame vissen en het waterschap hoopt dat de noodmaatregel voldoende werkt om kwetsbare flora en fauna in leven te houden. 
Nu het duidelijk wordt dat het watertekort een structureel probleem aan het worden is, roept het waterschap iedereen op om zuinig te blijven met water. Bespaar en bewaar regenwater, grondwater en oppervlaktewater. En ook met kraanwater, dat drinkwaterbedrijf Brabant Water maakt uit grondwater. Denk eens na over wat je zelf kunt doen.
Op woensdag 17 augustus viel er voor het eerst in weken weer een beetje regen. Het kan echter niet voorkomen dat de zomer van 2022 tot een van de droogste ooit gerekend kan worden, enkel die van 1976 was nog rampzaliger.