Titel

Esbeekse schapenkiller blijkt na onderzoek wolf

April 2022

een van de gedoode schapen in Esbeek

Onlangs werd Esbeek opgeschrikt door het nieuws dat er in een weiland drie schapen doodgebeten werden. Het vermoeden dat hier een wolf actief was ging meteen rond, maar sluitend bewijs was er op dat moment nog niet. Na DNA onderzoek blijkt het nu daadwerkelijk om een wolf te gaan.
Welk sprookje je voor je kinderen ook voorleest, als het over de wolf gaat is hij altijd de slechterik, welke kleren hij ook draagt. Toen zo’n zeven jaar terug in midden Nederland een dode wolf in de berm van een weg gevonden werd, was er meteen twijfel of hij aangereden of daar neergelegd was. Dat laatste bleek het geval te zijn, de wolf bleek zelfs elders met een geweer afgeschoten te zijn. Maar daar bleef het niet bij want de wolf kwam uiteindelijk wel op eigen kracht naar ons land en op dit moment zijn er al meer dan duizend schapen door deze dieren gedood. Inmiddels leven er in Nederland naar schatting al zo’n twintig wolven, de meesten op de Veluwe.
Ook in Zuidoost-Brabant lijken meerdere wolven zich gevestigd te hebben en regent het op dit moment waarnemingen. Soms gaat het om rondzwervende dieren op die op zoek zijn naar een eigen leefgebied, een enkele keer komt dezelfde wolf bij meerdere waarnemingen voor.
De organisatie BIJ-12 die in Nederland de waarnemingen en het DNA-onderzoek coördineert was de laatste tijd weinig productief, maar dat lag zeker niet aan het aantal waarnemingen. Alleen al in de maand januari kwamen er 51 meldingen binnen van schades die mogelijk door een wolf veroorzaakt werden. Nu de achterstand is ingelopen kan de conclusie getrokken worden: in 40 gevallen is onomstotelijk bewezen dat een wolf de predator was. Slechts in één geval ging het om een hond en bij tien waarnemingen kon niet met zekerheid vastgesteld worden dat het echt om een wolf ging, ook al is dat niet geheel uit te sluiten.
Voor de schapen van de Esbeekse bioboer Michiel Schalk maakt het uiteindelijk geen verschil. Drie van de schapen zijn nog steeds dood en de rest van zijn kudde wordt extra bewaakt en opgehokt.
Intussen gaat in Nederland de discussie verder of de wolf wel in onze natuur thuishoort. Jagers pleiten ervoor om de wolf te bejagen, zoals ze dat noemen, maar natuurbeschermers zien dat niet zitten. Het belang van de jagers heeft wellicht minder met de schapen te maken den meer met de angst voor verlies aan eigen jachtbuit.
Bij een Duits onderzoek bleek overigens de prooi van een wolf te bestaan uit Ree (50,9 procent), wild zwijn (20,3), andere herten ( 22,5) en haas en konijn (3,2 procent). Schapen en ander vee beslaan slechts 1,6 procent van hun buit.
Hoe gretig de jagers ook naar de wolf kijken, het is strikt verboden deze streng beschermde soort te bejagen. Bangmakerij over wolven die mensen zouden kunnen grijpen zijn onderdeel van een hetze zonder enige realiteitszin. Elk jaar worden in Nederland tenminste 150 mensen gegrepen door landbouwvoertuigen en nul door wolven.
Maar intussen zijn er wel schrijnende verhalen, zoals die van een schapenboer uit Amerzoden die zijn dieren drie keer aangevallen zag worden, met 47 dode schapen tot gevolg. Zulke incidenten halen steevast het nieuws en het beïnvloedt zonder meer het enthousiasme voor de teruggekeerde wolf.

Zo kon het gebeuren dat er zelfs tot in de landbouwcommissie van het Europees Parlement werd gedebatteerd over een plan van Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) om de beschermde status van wolven te verlagen. Als ze in bepaalde regio's te veel schade aanrichten, zouden ze mogen worden afgeschoten. Maar de discussie of wolven mogen worden afgeschoten is onzinnig, stellen ecologen, natuurbeschermers en milieujuristen. De wolf is sinds 1979 niet voor niets beschermd en in de natuur vervult het roofdier een belangrijke rol. Zo houdt hij het aantal zwijnen, herten en andere grazers in toom, waardoor zeldzame planten meer ruimte houden om te groeien.
Ondertussen lopen de emoties hier en daar op, zoals in Friesland waar boeren vorig jaar duizenden euro's premie hebben uitgeloofd aan jagers die een wolf doodschieten. Zover is het in Esbeek niet en zal het vermoedelijk niet komen. Wel is te hopen dat het daar bij drie dode schapen blijft!