Het raadsel van de Raamsloop

April 2021

Bij een afgesloten deel langs het riviertje De Raamsloop tussen Hulsel en Lage Mierde, werden meerdere keren hekjes aangepast door planken uit de afrastering te halen en op een andere manier terug te plaatsen. Voor de gemeente Reusel-De Mierden, waar buitendienstmedewerkers het voorval constateerden, is het een raadsel wat er speelt. Ze hebben wel hun vermoedens, maar treden er (nog) niet meer naar buiten.
De Raamsloop vindt zijn oorsprong in het zes kilometer verder gelegen Bladel. Vanaf industrieterrein De Sleutel loopt daar een klein slootje onder de N284 door dat iets verder in het natuurgebied als nog kleiner slootje begonnen is. Voor de melkfabriek die er ooit was gevestigd in het pand waar nu de Houtwinkel zit, was dit ‘stroompje’ een van de redenen om net hier de fabriek te bouwen. Het water uit de beek kon gebruikt worden bij het reinigen van de melkkannen! Zodra het dan nog smalle riviertje, daar ter plaatse is het nog niet veel meer dan een brede sloot, verder gaat richting Hulsel, is er de eerste twee kilometer een kaarsrechte, gekanaliseerde loop. Toch loont het al de moeite om hier langs dit stroompje te wandelen want verderop wordt het alleen maar mooier. Na 2,5 kilometer voegt de Rouwenbochtloop in en krijgt het beekje meteen meer capaciteit. Er stroomt meer water en de beek is meteen een stukje breder. Vanaf de oversteek bij het Busschoor, waar voor de beek aan het Hulselse deel begint, start ook het meanderende deel. De rechte gekanaliseerde stukken zijn ruim tien jaar terug weer teruggebracht tot de natuurlijke oorsprong: met de nodige meanders. Ruim vier kilometer na de oorsprong, bij de oversteek bij de Reuselsedijk, kom je de eerste vistrappen tegen. De stroming staat hier nooit stil en het kabbelende water geeft er altijd een mooie beleving. Na twee hekjes (die vrij makkelijk te passeren zijn) kom je in een afgerasterd deel waar in de zomer paarden grazen. Ook na de oversteek van de Kruisdijk is er weer opnieuw een zone waar je in de zomer de paarden tegen kunt komen. Met name dit deel is goed te bewandelen, mede door de ‘voetgangers’ hekjes die er geplaatst zijn. In het beekje zijn ook hier op meerdere plekken met natuurstenen stroomversnellingen aangebracht, wat het geheel alleen maar verfraaid. Dan komt de oversteek met het Vloeieind, waar het deel van Lage Mierde aanbreekt en hier begint het raadsel. De brug, die de kasseienweg torst, werd enkele jaren terug ook nog geheel vernieuwd en zowel links als rechts van de brug is de afrastering zorgvuldig aangebracht om de zomerse paarden binnen de hekken te houden. Er zit een grote looppoort waar je het gebied mee zou kunnen betreden, ware het niet dat er een aanwijzingsbordje hangt dat voetgangers er niet welkom zijn. Dit is opmerkelijk omdat de route tot daartoe wel voetgangersgebied was. Mogelijk hebben degenen die het bedacht hebben hier zitten slapen. De route is overigens wel te betreden, maar mogelijk gaat dat voor sommigen niet snel genoeg. Het viel een buitendienst medewerker van de gemeente op enig moment op dat hier enkele plankjes in de afrastering ontbraken. ‘Mogelijk losgeraakt door de weersinvloeden,’ was de eerste gedachte en de plankjes werden opnieuw bevestigd. Maar toen dit daarna kort achter elkaar vaker gebeurde, kreeg men in de gaten dat er iets anders speelde. Maar wat??? Ruim vijfhonderd meter verder is er een stuw in het beekje, waarmee je naar de overkant kunt. Aan de westelijke zijde vind je hier nog een paneel dat het verhaal van de oude brug over de raamsloop vertelt. Er staat ook nog een balk opgesteld (inmiddels wel in slechte staat) die nog opgegraven werd uit de oorspronkelijke brug die eeuwenlang de verbinding vormde tussen Hulsel en Lage Mierde. Vanaf dit punt kun je het gebied richting Lage Mierde verder bewandelen, maar bij het poortje waarmee je daar het gebied ook kunt verlaten in de richting van het Vloeieind, is weer hetzelfde gebeurd: ook hier zijn enkele plankjes uit de afrastering zo geplaatst dat er een lage opening ontstaan is. Toeval?

aan de verkleuring is te zien om welke plankjes het gaat

Heeft hier een hondenbezitter zijn viervoeter ruim baan willen geven? Of is het een natuurliefhebber die vossen een makkelijke toegang wil geven? Er hangt geen naamkaartje bij en voor de buitendienst medewerkers is het gissen wie er actief is geweest en wat de reden hiervan is. Als je toch de route langs De Raamsloop verder wil wandelen, is deze tot aan de kruising met de Neterselsedijk in Lage Mierde goed te doen. Je bevindt je daar op zo’n zeven kilometer vanaf de oorsprong van de Beek en ook dit laatste deel is opnieuw meanderend. Om langs het volgende deel te wandelen, voorbij de Neterselsedijk, is het raadzaam om hier nog even mee te wachten. Brabants Landschap heeft het voornemen om ook het deel tot aan landgoed De Utrecht onder handen te nemen om de natuurwaarden te verbeteren. Om er nu te wandelen is vrij saai: in de toekomst wordt het alleen maar beter. Wil je reageren op dit verhaal of heb je nog tips? Dat kan op hilverbode@outlook.com.

Reacties
Er kwamen na publicatie van bovenstaande verhaal nog reacties binnen, waaronder die van het Waterschap:
“Ook onze veldmedewerkers hebben geconstateerd dat er plankjes ontbraken in de afrastering en de afrastering vervolgens hersteld door nieuwe plankjes te plaatsen. De afrastering is eigendom van het waterschap en geplaatst om de achterliggende ecologische verbindingszone te beschermen. Deze ecologische verbindingszone is bewust niet volledig opengesteld voor wandelaars om de natuur te herstellen en in stand te houden. Afgelopen najaar is onderhoud uitgevoerd aan de ecologische verbindingszone, waarbij poelen zijn opgeschoond en houtwallen uitgedund. Over een paar weken worden bepaalde stroken opnieuw ingezaaid met een bloemenmengsel voor insecten en vogels.
De ecologische verbindingszone is op twee trajecten opengesteld voor wandelaars. Zo kun je langs de Raamsloop wandelen tussen de Kruisdijk en Vloeieind. Daarnaast loopt er een route tussen de Kempenbaan en Waterlaten. Deze route is gemakkelijk te vinden wanneer je wandelrouteknooppunt 53 (richting Waterlaten) of wandelrouteknooppunt 46 (richting Kempenbaan) volgt. Als wandelaars hun route beperken tot deze 2 trajecten kunnen zij genieten van onze ecologische verbindingszone én heeft de natuur de nodige rust. Vooral nu in het broedseizoen!  
Het gebied rondom Landgoed De Utrecht wordt inderdaad nog veel mooier. Het waterschap is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Er komen twee wandelbruggen en een fiets- en wandelroute. De uitvoering start medio augustus en zal duren tot ongeveer het tweede kwartaal van 2022. Meer informatie over het project is te vinden op: https://www.dommel.nl/deutrecht/. (bron: Waterschap De Dommel)
Een particulier uit Lage Mierde berichtte nog dat hij met eigen ogen het voordeel van de aangebrachte openingen in de omheining aanschouwde. Deze permanente openingen blijken aangebracht te zijn door medewerkers van het Waterschap na overleg met natuurorganisaties.
“Ik was aan het wandelen langs de Raamsloop en zag een ree in het stukje van Lage Mierde naar Hulsel, vlakbij de stuw aldaar. Het diertje zag mij pas op het allerlaatste moment en liep in de richting van de afrastering. Het poortje bracht de redding voor het dier om weer de vrijheid op te zoeken.” (een inwoner uit Lage Mierde, naam bij de redactie bekend)