Jeugdraad maakt balans op
Met Toekomsttuin is Beekse toekomst verzekerd.

Juli 2021


Een plekje om de natuur te beschermen en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een fijne, rustige, leerzame en leuke plek voor inwoners, waar ze meer kennis op kunnen doen over de natuur.
Elke kinderraad in de gemeente Hilvarenbeek die een jaar lang actief is, doet zijn best om een foodprint achter te laten. De onderwerpen milieu en natuur scoren doorgaans hoog in het aandachtsgebied van de kinderen, die allen dit jaar de basisschool afsluiten. Als concreet plan om te verwezenlijken kozen ze voor een Toekomsttuin.
De kinderraad wordt elk jaar gerekruteerd uit de leerlingen die in het laatste jaar op de basisschool zitten. Alle basisscholen uit de gemeente Hilvarenbeek kiezen uit hun midden een of twee vertegenwoordigers en zo komt er een bijzondere Raad tot stand die over allerlei zaken zijn zegje mag doen. De kinderraad vergadert normaal gesproken in het gemeentehuis, soms zelfs in de echte Raadzaal, maar de huidige lichting had te maken met de nodige Corona beperkingen. Zo werd de Raad pas in november geïnstalleerd en waren er veel bijeenkomsten online.
Als vertegenwoordiger van het Starrenbos voelde Fleur van den Hout de verantwoordelijkheid op haar schouders om alle kinderen te vertegenwoordigen. In de persoon van Sanne Abrahams vond ze een perfecte coach die hen vanuit de gemeente begeleidde.
“We hebben gesproken over wat ons bezig houdt en wat we graag willen bereiken,” zegt ook Dax van Gestel.  Samen met Roos-Anne Groenhout vertegenwoordigt hij de Willibrordusschool uit Diessen. Het begon al met een presentatie op onze eigen school, waar we een pitch maakten over klimaatmaatregelen. Met de Toekomsttuin die nu aangelegd wordt, komen veel dingen samen.”
Ook Suus van de Vliet (leerling van de Doelakkers) wordt enthousiast als ze opsomt wat er allemaal komt in deze openbare tuin. “Behalve veel gras komen er tal van bloemen, maar ook bankjes en een insectenhotel. Er komen bessenstruiken waar mensen zelf de vruchten mogen plukken en bloemen perken waar mensen zelf mogen plukken. Ook informatieborden en een egelschuilplaats. Maar het moet een plek zijn die je het gevoel geeft ‘even niks te moeten, waar je anderen tegen kunt komen en waar je jezelf kunt zijn. Waar een gezellige en veilige sfeer heerst, kortom: een plek waar je graag komt.
Behalve het uitdenken van alle elementen in de Toekomsttuin kregen de jongeren ook de kans om zelf de handen uit de mouwen te steken. Zo mochten ze het gras en de bloemen mee zaaien.
“Het is enorm belangrijk dat we onze omgeving zo inrichten dat er in de verdere toekomst kinderen kunnen spelen en dat we de wereld zo een stukje mooier maken,” zegt Roos-Anne Groenhout met de nodige wijsheid. Het jaar dat ze deel uitmaakte van de kinderraad smaakt naar meer, zegt ze. Daarom heeft ze zich voorgenomen om in de toekomst politiek actief te worden en haar ambities zijn daarin zeker niet gering.
Dat de kinderraad 2020/21 binnenkort afzwaait betekent nog niet het einde van de Toekomsttuin. “Dit is duidelijk een initiatief dat ook de komende jaren nog aandacht zal moeten hebben,” verwacht Sanne Abrahams. “Voor deze lichting zaten er veel leerbare momenten in dit initiatief. Het bleek haalbaar om met een idee te komen en nog binnen het jaar daadwerkelijk met de aanleg te beginnen. Daar kan de echte Raad van Hilvarenbeek nog een voorbeeld aan nemen.”
Het was een ongelofelijk mooi jaar,” zegt Fleur. Vooral de samenwerking met burgemeester Evert Weys was top. We voelden ons overal in serieus genomen! Ook natuurkenners als Martin van Mol en Pieter Denissen hebben met ons om tafel gezeten en ze waren erg enthousiast.”
De nieuwe tuin wordt aan de Vinkenslag in Hilvarenbeek aangelegd, op een plek waar er geen andere natuur voor hoefde te wijken.