Mooie boom maar op de verkeerde plek?
Kerkhof-iep levert veel discussie op

April 2022


Als je een boomsoort noemt en je hebt het over een wilg, kun je ook treurwilg noemen. De iep die in Hooge Mierde tegen het kerkhof opgroeide kan misschien ook wel een treur-iep genoemd worden. Zonder dat de boom het zelf beseft is hij het middelpunt geworden van een felle discussie: moet hij blijven staan of moet de zaag erin?
Het is stil op het kerkhof aan de noord en oostzijde van de kerk in Hooge Mierde. De drukte rond de zondagsdienst is er al langere tijd verstomd, nu komt er slechts af en toe een nabestaande naar een graf kijken. Vogeltjes fluiten en een merel schiet weg in de oude beukentuin die het kerkhof scheidt met de straat. Net achter de beukentuin, aan de kant van de Averbodelaan, steken de takken van een iep statig omhoog. Het ontluikende groen kondigt meteen het naderende voorjaar aan.
Maar hoe statig de takken van de boom ook zijn, niet iedereen in het dorp is even blij met deze boom. De een ziet het als een stukje historie (hij stond er altijd al) en aanvulling op het groen in een groene gemeente, de ander ziet vooral de hinder door de bloesem en de vallende blaadjes in het najaar. Laatstgenoemde zaken brachten een initiatief op gang om de houthakker langs te sturen en de bijl in de oude stam te zetten. Maar dat schoot enkele dorpsgenoten weer in het verkeerde keelgat.
De gemeente Reusel-De Mierden, die voor elke kap een vergunning moet verlenen, wilde het pleit beslechten met een ‘buurtdialoog’. Om de stemming onder de bevolking te peilen organiseerde de gemeente Reusel-De Mierden zo’n bijeenkomst die aangekondigd werd als dialoog. Maar een inwoner uit Hooge Mierde die daarbij aanwezig was weet te melden dat er geen dialoog plaats vond. Hij wil niet met zijn naam in dit verhaal, maar zijn naam is bij de redactie bekend. Hij stelt dat er een eenzijdig verhaal afgestoken werd en dat de aanwezigen vervolgens een formulier in mochten vullen met hun zienswijze. Deze persoon, wiens ouders zelf op het kerkhof in Hooge Mierde begraven liggen, zegt nog nooit enige hinder te hebben gehad van de boom of de producten van de boom.
Maar toch kan de iep  langs het kerkhof aan de Averbodelaan binnenkort de houthakker verwachten. Het college van Reusel-De Mierden staat positief tegenover de kap van de volwassen iep en wil er binnenkort een kapvergunning voor afgeven. De aanvraag om de boom te kappen kwam van vrijwilligers die het kerkhof bijhouden en enkele grafeigenaren. De gemeente vindt de ervaren overlast door de vogelpoep op de graven voldoende reden voor een kapvergunning en vindt de kap op basis van humanitaire redenen geoorloofd.
De gemeente Reusel-De Mierden ziet zich als een groene gemeente en bij een inwoners enquête in 2021 gaf 75 procent van de inwoners nog aan groen in de omgeving erg belangrijk te vinden en tweederde van hen vindt dat de meerwaarde van groen moet prevaleren boven ervaren overlast.
Het college van Reusel-De Mierden geeft nu in een publicatie aan dat een meerderheid van de Hooge Mierdenaren voor de kap van de iep is, maar bij navraag blijkt het om het resultaat van de buurtdialoog te gaan waar slechts 24 personen voor op kwamen dagen. Drievierde van hen sprak zich daarbij uit vóór de kap van de boom, uiteindelijk dus zo’n 1 procent van de inwoners.
Volgens een woordvoerder van de gemeente is er erg veel arbeid verricht om meer inwoners bij de dialoog te betrekken en daarom vinden ze dit uiteindelijk geen slecht resultaat.
Of de iep na de lente ook de komende zomer nog haalt?
Er zal nog de nodige dialoog plaats moeten vinden voor dat dit duidelijk is!