Kettingzaag maakt einde aan getrouwtrek
Kerkhofiep legt loodje na vandalisme

Februari 2023


Het college van Reusel-De Mierden hoeft niet langer te talmen over het wel of niet handhaven van een kapvergunning voor een waardevolle boom in Hooge Mierde. De volgroeide iep die daar al tientallen jaren als poortwachter bij het kerkhof staat, werd door een van de tegenstanders eigenhandig de nek om gedraaid door er een onherstelbare zaagsnede in aan te brengen.
De wind blaast de laatste beukenblaadjes tussen de graven door en een zwarte kraai vliegt luid krassend de toren in. Aan de rand van het kerkhof van Hooge Mierde houdt een mooie boom met zijn kruin de wacht over de graven. De iep staat normaal al symbool voor gerechtigheid, de dood en de wedergeboorte en op weinig andere plekken komt dat zo tot zijn recht als in Hooge Mierde.
Maar toch was net deze boom afgelopen jaar een splijtzwam tussen voor- en tegenstanders om de boom daar te laten staan.
Vogelpoep
Op het mooi aangeharkte kerkhof wordt door sommige betrokkenen elk element dat er niet thuishoort als een verstoring ervaren. Bomen en bloesem die van een boom afwaaien, vogels die af en aan vliegen en ook wel eens wat laten vallen. Het was voor enkele dorpsgenoten aanleiding om zich tot de gemeente Reusel-De Mierden te wenden met het verzoek om de boom maar te laten kappen.
De gemeente Reusel-De Mierden nam deze aanvraag meteen beet om er een testcase op los te laten. Omdat de regels voor het verlenen van een omgevingsvergunning gaan veranderen is er meer betrokkenheid van mensen uit de omgeving vereist, daarom werd er als try-out een buurtdialoog opgestart. Ondanks meerdere aankondigingen kwamen daar echter niet meer dan een twintigtal belangstellenden voor opdraven.
Tijdens die bijeenkomst, waren de tegenstanders het meest fel en ze meenden te kunnen stellen dat samen met hen een grote meerderheid van het dorp voor de kap van de boom was. Hun stelling dat iedereen bij de bijeenkomst had kunnen zijn, waardoor alle afwezigen meteen als voorstander bestempeld werden, lijkt op zijn minst opmerkelijk.
Maar tegenstanders tegen de kap waren er ook en dat waren niet de minsten. Zo adviseerden de eigen ambtenaren van Reusel-De Mierden tegen het vellen van de monumentale boom.
Beschermde lijst
Net in Reusel-De Mierden is een gedegen groen beheerplan opgesteld, waarin uitgebreid de rol en de kansen van volwassen loofbomen beschreven staat. Om het compleet te maken is er zelfs een lijst opgesteld na inventarisatie van de meest waardevolle bomen in de hele gemeente en wat blijkt: de kerkhofiep stond daar prominent op de lijst.
De tegenstanders tegen de (inmiddels verleende) kapvergunning kregen de kans hun zegje te doen bij de commissie van bezwaar en beroep van de gemeente Reusel-De Mierden (oktober 2022).
Op  1november jl gaf Mr W Waarma, voorzitter van die commissie, aan het Reuselse college het dringende advies om de kapvergunning te heroverwegen omdat het indruist tegen het eigen beleid.
Maar terwijl de boom nog steeds onderwerp van gesprek was, namen vandalen het heft in eigen hand en takelden de boom onherstelbaar toe. Met een zaag werd er afgelopen week een zaagsnede van meer dan tien centimeter rondom de stam gemaakt. De gemeente Reusel-De Mierden liet daarom meteen de boom verwijderen omdat de veiligheid acuut in het geding was.
Een van de buurtbewoners is meteen een actie gestart om een aandenken voor de boom te krijgen, de toekomst zal leren of dit succes heeft.
De voorstanders van de kap kunnen zich in hun handen wrijven, de vogelpoep en de blaadjes die nu de rust op het kerkhof verstoren komen in ieder geval niet meer van deze boom. De mussen die in en uit de metershoge beukenhaag rondom het kerkhof vliegen kijken nu angstig om zich heen, bang dat hun onderkomen nu misschien aan de beurt is.
De voorstanders om de boom te laten staan blijven met lege handen achter. Een buurtbewoner heeft inmmiddels een berekening gemaakt wat de waarde van zo’n boom is: de uitkomst stemt alleen nog maar droeviger.