Oude ven hersteld
Groot Goorven weer vol water

Maart 2021

Het Groot Goorven licht er nog maagdelijk bij

Als het eerste coronajaar ons één ding geleerd heeft, dan is het wel hoe waardevol de natuur om ons heen is. Ruimte om even je hoofd leeg te maken, een plek om even de benen te strekken en waar je veilige bewegingsruimte hebt. Wandelroutes werden het afgelopen jaar helemaal stuk gelopen en elk stukje heide en bos kreeg een grote stroom wandelaars te verwerken.
Maar dan ineens is er een nieuw stukje natuur in deze omgeving. Een nieuw ven aan de rand van Landgoed De Utrecht van enkele hectares groot, dat nog niet door het publiek ontdekt is. Daarom hierbij de uitdaging: wie weet dit mooi stukje nieuwe natuur te vinden?
Ik moet eerlijk bekennen dat ik voor de ontdekkingstocht naar het nieuwe/in oude glorie herstelde Groot Goorven de hulp kreeg van een senior die de omgeving goed kent. Hij woont zelf in het gebied en weet behalve de huidige mooie plekjes ook veel van de geschiedenis van het gebied te vertellen. We starten met het bestuderen van een oude kaart waar de afstand nog uitgedrukt staat in de hoeveelheid ‘gaans’. Een mijl staat gelijk aan ongeveer een half uur gaans, hieruit valt af te leiden dat een wandelaar in die tijd zo’n 3,5 kilometer per uur liep.
Op de oude kaart zien we duidelijk de grenslijn lopen, met als dichtstbijzijnde grenspaal 105. Op de kaart is goed te zien dat het oorspronkelijke ven voor een deel over de grenslijn liep.
De geschiedenis van het ven is voor natuurliefhebbers herkenbaar. Nadat het oorspronkelijke heidelandschap bebost werd, vroegen de bomen veel meer water dan eerder het geval was. Door de capillaire werking werd het ven als het ware leeggezogen door de bomen eromheen. Tegelijk ontstond er een nieuw probleem: de ongeremde groei van het pijpestrootje dat door factoren als een hoog stikstofgehalte ongebreideld kon groeien. Hierdoor werd de bodem hoger en verdween het water in het ven, totdat er uiteindelijk nauwelijks nog water te zien was.
Op pad.
Gegidst door de lokale natuurkenner lopen we in het verlengde van de Prins Hendriklaan in westelijke richting. We bevinden ons dan al ruim een kilometer westelijk van de vijfsprong. Op het moment dat rechtsaf een halfverhard fietspaadje richting Weelde gaat, lopen wij nog even rechtdoor. Na enkele honderden meters zien we stapels hout liggen, de resultaten van het laatste bosonderhoud door firma Van Dal.
We nemen nu het eerst paadje rechtsaf waar nog brede sporen van bosmachines te zien zijn. Aan onze linkerhand zien we een weiland waar het gras bedekt is met plaggen: de plaggen uit het ven.
We blijven het paadje nog 500 meter volgen en doordat het slingert zien we pas op het laatste moment het helderblauwe water. Er is een overloop gemaakt, waardoor het water goed vastgehouden wordt. Er loopt nog geen paadje rond het ven en alles ziet er nog erg sereen uit. Zelfs watervogels lijken dit Groot Goorven nog niet ontdekt te hebben.
Het herstelwerk om het water weer terug in dit ven terug te laten keren is afgelopen jaar uitgevoerd door Staatsbosbeheer, in opdracht van ASR/Landgoed De Utrecht.
Het ven is nog dermate nieuw in het landschap dat zelfs googlemaps het niet toont. Daar is wel het deel te zien dat er altijd nog lag aan Belgische zijde. Nu het Groot Goorven weer een stukje in oude glorie hersteld is, kan de natuur er weer zijn voordeel mee doen. Op termijn ongetwijfeld ook de wandelaars, al zullen de eersten nog wel pionier zijn omdat er tot op dit moment nog weinig wandelmogelijkheden zijn.
Aan het einde van het ven loopt de grenslijn, maar omdat die hier niet gemarkeerd is, zegt dat verder niets. Behalve dan dat je op dit moment niet zonder een goede reden niet in België mag komen
Heb je de route gewandeld en wil je reageren, of heb je nog een vraag? Stuur dan een reactie naar hilverbode@otulook.com