Meer parkeren bij Voor Anker Wellenseind gedoogd
Nieuwe natuur mogelijk nog dit jaar

Juni 2021


Als het Coronajaar ons één ding geleerd heeft dan is het wel de waardering voor de horeca. O, wat hebben we het gemist om gezellig op een terrasje te zitten of om een lekker hapje te eten. Op de drempel van de nieuwe vrijheid staat daarom het bezoek aan de horeca hoog in ons wensenlijstje. Maar voor dat alles weer geheel opengaat, moeten er soms nog wat zaken verduidelijkt worden. Voor het horeca en ontmoetingscentrum Voor Anker in Lage Mierde, dat twee jaar terug op stroom kwam, was er onlangs overleg met de gemeente Reusel-De Mierden. Het resultaat is onder andere dat de omvang van de horeca vastgesteld werd (50 stoelen binnen en 50 buiten), maar dat het teveel aan parkeren door de vingers wordt gezien. Dan is er ook nog een dingetje met tien hectare nieuwe natuur in te richten.
De vogeltjes zingen dat het een lieve lust is en nabij klinkt de roep van de koekoek. Als je je de Hof van Eden voorstelt, moet het er ongeveer uitzien zoals je bij Voor Anker aantreft. Mooie natuurelementen en met veel natuurlijk materiaal vormgegeven terrassen. Een mooie speeltuin met veel hout en een appelboomgaard. Zelfs een stukje moestuin ontbreekt er niet. Rond de horecagelegenheid grazen de brandrode runderen die een meer dan riante potstal ter beschikking hebben en verder in het gebied is bij tal van bruggetjes te zien dat er gewerkt wordt aan de verduurzaming van het gebied.
Aan de bouw en de opening van de horeca in 2019, die in combinatie met een ontmoetingscentrum gebouwd werd, ging het nodige overleg vooraf, mede omdat het tegen een kwetsbaar natuurgebied aan ligt.
Toen Jan Zeeman in 2019 persoonlijk de linten doorknipte, waarmee ’t Anker op stoom kwam, zag hij het allemaal voor zich en ook Jettie Eugster, destijds burgemeester van Reusel-De Mierden, kon de ondernemingslust van Zeeman wel waarderen.
Maar natuurkenners, zoals de leden van de Brabantse Milieufederatie (BMF) en de vereniging van natuur en milieu Hilvarenbeek (VNMH) hadden wel zorgen over de druk die zo’n gelegenheid op de natuur kan hebben. Uiteindelijk kreeg Zeeman het licht op groen, op voorwaarde dat hij tien hectare nieuwe natuur zou compenseren.
Op het moment dat dit overeengekomen werd, hield men er al rekening mee dat dit niet tijdig gereed zou zijn. Daarom werd ontheffing voor openstelling van ’t Anker verleend tot 31 december 2020.
Maar ook op die datum bleek het gebied over die grootte niet aangekocht en ingericht als natuur, maar volgens wethouder Peter van de Noort zijn hier op korte termijn geen consequenties aan verbonden. “Wij als gemeente hebben ons in onze overeenkomst gebonden om die tien hectare te verwerven en daar lopen we tegen wat vertraging aan. Je kunt wel stellen dat het een pittige klus is om dat rond te krijgen. Het goede nieuws is dat we verwachten dat het in de loop van dit jaar wel rondkomt, daarna kan de familie Zeeman het overnemen en inrichten als nieuwe natuur.
Vanuit Reusel-De Mierden wordt ook nog vermeld dat men bezig is om een visie voor het gebied Wellenseind en directe omgeving op te stellen om de eventuele impact van de ruimtelijke en recreatieve ontwikkelingen te kunnen beoordelen en integraal te wegen.
Parkeren
Een van de onderdelen die druk op het gebied leggen is het aantal auto’s dat er rijdt. Van de Noort daarover: De belangstelling van mensen om in dit gebied te verpozen en te recreëren heeft ons ook verrast. Blijkbaar heeft men in en vooral Rond Voor Anker de zaken goed aangepakt waardoor er veel belangstelling ontstond. Als we nu gaan handhaven op de vooraf afgesproken grootte van het parkeren, gaan mensen langs de Dunsedijk parkeren. Dat is niet alleen onwenselijk, maar ook gevaarlijk. Daarom zien we dit nu door de vingers.
Over de omvang van de horeca is de gemeente wel duidelijk. Met 50 stoelen in binnen en evenzoveel buiten is hier een harde norm opgesteld.
Lex Peeters, de beheerder van Voor Anker, benadrukt de activiteiten die plaats vinden en vonden om het natuurgebied van Wellenseind verder te versterken en terug te brengen in oorspronkelijke waarden. Zo kwam de oude dekzandrug weer terug (het verlengde van de Dunse Bergen, kwamen er 4,2 km inheems heggen en 3500 m2 weideranden met granen en akkerbloemen. Voor de vernatting van het Natura 2000 gebied kwamen er stuwen en wordt het rivierwater van de Raamsloop en Reusel gescheiden van het kwelwater. Later zullen nog de rabatbossen in hun oude glorie hersteld worden.
Jan Zeeman zelf maakt het niet meer mee, hij overleed een jaar terug. Ook burgemeester Eugster, destijds bijzonder enthousiast over de plannen van Zeeman is inmiddels afgezwaaid, zij werd opgevolgd door Annemiek van de Ven.
Lex Peeters: “wij staan te popelen tot de gemeente met de tien hectare landbouwgrond komt, zodat wij die ook in kunnen gaan richten als natuur.”