Vernieuwde Calvarieberg moet wijken
Nieuwe kapel op begraafplaats Hooge Mierde

Oktober 2023


De begraafplaats in Hooge Mierde was al eerder in het nieuws toen daar een iep omgezaagd werd. Stond de Iep de nieuwe kapel in de weg?

Het kerkhof van Hooge Mierde is een relatief kleine plek in het dorp, maar toch houdt het veel mensen bezig. Eerder dit jaar was het nog in het nieuws nadat vandalen een monumentale boom (een oude iep) dusdanig toetakelden dat de boom het loodje legde. Nu is het nieuws een stuk positiever: er komt op het kerkhof een mooie kapel als plekje van rust en bezinning.
De wens naar een eigen plekje waar men een kaarsje kan laten branden of zomaar even uitrust was er al langere tijd in Hooge Mierde. Maar er zijn maar weinig zaken zo ingewikkeld als wijzigingen aanbrengen op het domein van de kerk. De parochie in Hooge Mierde, sinds een aantal jaren deel uitmakend van de grootere parochie Clemens in Reusel-De Mierden, is daarin geen uitzondering.
De Dorpsraad ging ervoor in gesprek met vele betrokkenen, van de werkgroep die het kerkhof bij houdt, tot uiteindelijk bisschop Ter Schure in Den Bosch. Eén voordeel had de Dorpsraad die het initiatief nam daarbij: de grootste ambassadeur was de goedlachse pastoor David van Dijk.
De gelovigen in Hooge Mierde bleven ook na de parochiefusie ijverig in het onderhoud van het kerkhof, maar ze misten daar wel een rustpunt. Voor de Dorpsraad reden om het initiatief te nemen voor een kapel, voor een voorbeeld werd naar het kerkhof in Hulsel gekeken waar een vergelijkbare kapel eerder al gebouwd werd.
Op het kerkhof aan de Floreffestraat heerst een serene rust. Het aantal graven daalde de laatste jaren licht door een grotere uit- dan instroom. Daarnaast zijn er een aantal graven met historische waarde, zoals van een aantal oud-pastoors. In het midden ligt een opvallende Calvarieberg.
Om een kapel op een kerkhof blijkt nog een hele klus want op plekken waar in het verleden personen begraven lagen, mag de grond niet door bouwwerkzaamheden beroerd worden. Hierdoor is de beschikbare bouwruimte klein. Uiteindelijk kwamen ze in Hooge Mierde uit bij de Calvarieberg, die centraal aan de achterkant van het kerkhof ligt.
Deze beoogde plek bleek aan alle voorwaarden te voldoen, ware het niet dat deze nog maar enkele jaren terug vernieuwd en uitgebreid werd. Om uiteindelijk de zegen van ook het bisdom te krijgen togen de Hooge Mierdenaren naar Den Bosch, waar in de schaduw van de Sint Jan een onderhoud volgde met bisschop Ter Schure. Met de pastoor achter zich en de vele vrijwilligers die het kerkhof onderhouden als gesprekspartners, wisten de afgevaardigden van de Dorpsraad de lichten op groen te krijgen.
Er komt nu een kapel die ze zoveel mogelijk eigen beheer gaan bouwen, aldus Frans Paridaans en Piet Wissink van de Dorpsraad Hooge Mierde. Inwoners van Hooge Mierde worden zoveel als mogelijk betrokken bij de bouw en inrichting.
In de nieuwe kapel zal het beeld van de Heilige Antonius van Padua een plekje krijgen, de man die staat voor kuisheid en zuiverheid, vaak afgebeeld in een witte lelie.
“De kapel moet vooral een plekje worden voor bezinning,” zegt Piet Wissink, voorzitter van de Dorpsraad. “Een plekje waar mensen een kaarsje op kunnen steken voor hun dierbaren. De kapel zal toegankelijk worden voor iedereen, van welk geloof dan ook. Uiteindelijk blijven er toch mensen in het dorp kiezen om hier begraven te worden. Soms omdat hun overleden partner er ook al ligt of gewoon omdat het in het dorp is waar ze geleefd hebben.”
Bijdragen voor de nieuwe kapel zijn nog mogelijk. Giften kunnen overgemaakt worden op NL78RABO0362187630 tnv kapel Hooge Mierde.