Zelfstandig wonen, maar toch samen optrekken
Zonnewend’ zoekt nog twee ‘gezins’leden

Juni 2021

(foto volgt later)

Twee appartementen bleven leeg staan, maar nu er meer open gaat vragen de bewoners van woonproject Zonnewend’ aan het Grot Loo in Hilvarenbeek zich af wie hun gezin aan komt vullen.
Het Coronajaar doorkruiste veel plannen en iedereen heeft wel zijn eigen verhaal wat die beperkingen voor gevolg hadden. Voor de zeven bewoners van de nieuwe woonvoorziening Zonnewend’ aan het Groot Loo 2A in Hilvarenbeek, betekende de Corona uitbraak in maart vorig jaar, de maand dat hun voorziening opende, dat enkele appartementen leeg bleven. ,,In een periode dat velen op zoek zijn naar een eigen plekje om te wonen is dat meer dan jammer,” zegt Carel Geenen. Hij trekt sinds kort de kar van de stichting AVE, die het wonen in de woonvoorziening mogelijk maakt. ,,Maar twee woonplekken leeg wil niet zeggen dat iedereen er zo maar kan komen wonen,” zegt Hanne van Breda, de moeder van Brechje die er nu een jaar woont.
,,Op Zonnewend’ streven we een gezinssituatie na met personen die oorspronkelijk niet tot hetzelfde gezin behoorden,” vervolgt Susanne Verhelst, de moeder van Veerle. ,,De bewoners hebben primair een verstandelijke beperking, daarnaast is er sprake van een zekere vorm van autisme.  We gaan ervanuit dat het voor iedereen een meerwaarde is om samen een groep te vormen en daar in meer of mindere mate in te participeren,” legt ze uit.
,,Dat is misschien ook wel de moeilijkheid,” legt Geenen uit. Hilvarenbeek kent hem als voorzitter van Elckerlyck, maar nu hij bij AVE een nieuwe uitdaging heeft gevonden, wil hij het mogelijk maken om ook de laatste twee plekken te bezetten. ,,De bewoners zijn tussen de twintig en veertig jaar en ze hebben allen in meer of mindere mate hun dagbesteding buiten de deur. ‘s Morgens wordt de ontbijttafel gedekt en s middags voor de lunch, voor degenen die het aan kunnen en op dat moment aanwezig zijn vinden dat soort activiteiten in gezamenlijkheid plaats. Het diner wordt zoveel mogelijk samen vers met de begeleiders bereid.”
,,De begeleiders, die in dienst zijn van Woondroomzorg,” hebben gezorgd voor een mooie overgang van het wonen van de thuissituatie naar het groepswonen,” legt Hanne uit. ,,Zij onderschrijven ook de gedachte om in gezamenlijkheid op te trekken. We willen te allen tijde de bewoners uitnodigen om deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten, ook al is dat voor de personen in deze doelgroep soms een pittige opgave. De woonvoorziening is zelfvoorzienend waar dat kan, zo hebben we ons eigen vervoer met vrijwilligers naar de dagbesteding.”
Geïnteresseerden voor het wonen in Zonnewend’ kunnen zich aanmelden op (info@stichting-ave.nl). Informatie is op te vragen via 06-51855294