Prins Hendriklaan zorgt voor intergemeentelijk conflict

Februari 2021

Als je vanuit de Lage Mierdseweg in Esbeek (N 269), op de kruising bij De merel, de richting van de Belgische grens indraait, kom je op de Prins Hendriklaan. Een vier kilometer lange, kaarsrechte asfaltweg die al jaar en dag zijn opvallend hoge verkeersdrempels heeft. De snelheid in het verkeer is er daardoor al geruime tijd uit, maar toch werd er door De Utrecht nog overlast ervaren en werd er nog een nieuw obstakel toegevoegd: een smalle verkeerssluis waardoor met name landbouwverkeer er niet meer door kan. De sluis ligt op grondgebied van de gemeente Reusel-De Mierden en nu is de gemeente Hilvarenbeek om het nog vriendelijk te stellen: niet blij.
Als je over de PrinsHendriklaan rijdt – de straat is genoemd naar de voormalige gemaal van Koningin Wilhelmina – kom je uiteindelijk uit op de vijfsprong, waar de Poppelsedijk van Hooge Mierde naar Poppel kruist. Omdat je vanuit de Lage Mierdseweg er vanuit Beeks grondgebied oprijdt, zou je denken dat de gehele weg het gebied van de gemeente Hilvarenbeek ligt, maar dat is niet het geval. Na ¾ van de route sta je ineens op het grondgebied van Reusel-De Mierden. Er is geen markering die dit aangeeft, maar rentmeester Harrie Breviers kreeg hierdoor wel een heldere ingeving.
Het steeds breder wordende landbouwverkeer over die weg veroorzaakt steeds meer schade aan het wegdek, schade die het landgoed zelf mag bekostigen. Een eerder opgesteld verbodsbordje werd steeds genegeerd waarna Breviers het enkele maanden terug zat was en in overleg met Reusel-De Mierden de wegversmalling liet plaatsen.
Maar de gemeente Hilvarenbeek ziet nu het landbouwverkeer naar Poppel uitwijken naar de Roovertsedijk, een zandweg die daar totaal niet op berekend is. Hilvarenbeek zoekt nu naar mogelijkheden om de paaltjes weg te krijgen en heeft bij de buurgemeente een handhavingsverzoek ingediend. Ze hebben bovendien ontdekt dat voor zo’n versmalling een verkeersbesluit nodig is en dat is niet genomen. Hierdoor hebben ze goede hoop dat het obstakel weer weggaat.
Door de gemeente Reusel-De Mierden wordt nu gewerkt aan het opstellen van een verkeersbesluit, waardoor alsnog de juiste onderlegger voor de wegaanpassing er komt. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat dit besluit nog dit voorjaar behandelt zal worden in het Reuselse college. Daarbij wordt meegewogen dat de gemeente Hilvarenbeek er inmiddels een bezwaar over ingediend heeft en dat grondeigenaar ASR ook haar motivatie heeft gegeven.
De woordvoerder van Reusel-De Mierden laat nog weten dat de gemeente bezig is met het realiseren van een netwerk voor zwaar (landbouw) verkeer. Hierbij worden alle wegen in het buitengebied geschikt gemaakt voor het veilig geleiden van dit type verkeer. Dit netwerk is gedefinieerd in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP).
Intussen blijven de auto’s vaart minderen tot zo’n vijf kilometer per uur als ze bij de paaltjes komen. Met een normale auto kun je er redelijk goed door, maar met een iets breder type is het passen en meten. Nu is het te hopen dat deze twee buurgemeenten tot een compromis kunnen komen, waar ze beiden mee uit de voeten kunnen.