Nieuwe organisatie kermis Hulsel
Doorgaan kermis onzeker.

Augustus 2020

Midden tussen de vele afgelaste evenementen dit jaar, staat ook het doorgaan van de lokale kermissen ter discussie. Tot nu toe werden er al de nodige kermissen afgelast (zoals Hooge Mierde en Lage Mierde), maar gingen anderen, zoals in Tilburg, opvallend genoeg wel gewoon door. In de gemeente Reusel-De Mierden kiest het gemeentebestuur voor het veiligste plan, voor hen althans. Ze laten een derde partij de kermis organiseren en de organisator moet hiervoor een corona-proef plan opstellen. Met dat plan kan hij vervolgens een vergunning aanvragen en voldoet het plan niet: dan is het voor de gemeente overmacht en kan er geen vergunning verleend worden.
Het dorpsplein aan de Huisacker in Hulsel ligt er vredig bij. Er komt in de vakantietijd maar weinig verkeer over de doorgaande weg (Willibrordlaan) en sinds de kerk particulier bewoond wordt, verstoren ook de kerkgangers de stilte niet meer. De basisschool, die aan de achterzijde van dorpscafé Het Drieske vast zit is vanwege de vakantie gesloten, dus daar komt ook geen leven vandaan.
Maar op de eerste zondag van oktober is het op deze plek echt niet stil. Normaal dan. Dan staan de kermiswagens zij-aan-zij, draait de draaimolen zijn rondjes en verdringen de belangstellenden zich voor de enveloppentent van de voetbalclub. Het terras bij het Drieske puilt dan uit, voor de uitbater is het met afstand het beste weekend van het jaar!
Maar dit jaar kan er dat zo maar anders uitzien. Dan zou de stilte de boventoon kunnen voeren, want behalve dat het plaatsen van de attracties een andere weg bewandelt, zo is er ook nog geen definitieve zekerheid over het beheer van Het Drieske. (daarover binnenkort meer).
De Voer
Een woordvoerder van de gemeente Reusel-De Mierden laat weten het organiseren van de kermissen niet meer als een gemeentelijke taak te beschouwen, daarom is er besloten om de organisatie in handen van een particulier of organisatie te leggen, hiervoor heeft eerder dit jaar een aanbesteding plaats gevonden. De Brabantse kermisexploitant Frans de Voer kwam daarbij als beste uit de bus.
Hij gaat daarom nu aan de slag om naast de kermis van Hulsel, ook die in Reusel te organiseren. Hij heeft hiervoor al een evenementenvergunning aangevraagd bij de gemeente, de aanvraag wordt verder behandeld door VTH De Kempen.
De Voer kent de kermissen in zowel Hulsel als Reusel al van binnenuit, omdat hij er al jarenlang met tal van attracties staat.
De woordvoerder van Reusel-De Mierden laat weten dat het nu aan De Voer is om een kermis Coronaproef te organiseren, maar op dit moment is het nog niet duidelijk of de kermissen überhaupt wel doorgaan. ”Er moet worden voldaan aan voorwaarden uit de noodverordening,” aldus de woordvoerder. “Voor organisatoren van kermissen is een eigen brancheprotocol opgesteld door de BOVAK en NKB, dit kan helpen om hun plan vorm te geven en om kermissen zo veilig mogelijk te organiseren in tijden van corona. Daarin is ieder evenement maatwerk.”
De Voer organiseert ook al diverse jaren de kermissen in de gemeente Bergeijk.