Titel


Dorpsraad Reusel gooit na 2 jaar handdoek al in de ring

Oktober 2020
De Dorpsraad Reusel stopt er twee jaar na de oprichting alweer mee, volgens voorzitter Wil Hermans kregen ze geen voet aan de grond.,,We kregen nauwelijks informatie vanuit de gemeente en voelen ons daardoor niet serieus genomen.”
In Reusel-De Mierden was Reusel lang een witte vlek als het om dorpsraden ging. Daar waar in Hulsel en de twee Mierden dit orgaan wel floreerde en een verbindede schakel is in de wijken en tussen inwoners en gemeente, kwam het in Reusel nooit verder dan buurtverenigingen. Het was twee jaar terug voor huidig wethouder Peter van de Noort (zelf jarenlang voorzitter van de Dorpsraad Hooge Mierde) aanleiding om Reuselnaren op te roepen om er ook een dorpsraad op te zetten.
Wil Hermans was er een van de eerste kartrekkers: ,,We gingen vol goede moed aan de slag, wetende dat het in het begin lastig kan zijn. Maar na enkele openbare bijeenkomsten hadden we toch een clubje van zes personen bijeen, waar zowel jong als oud in vertegenwoordigt waren. We verdeelden taken en gingen vol goede moed aan de slag. “We kregen vanuit de gemeente een ambtenaar toegewezen als contactpersoon, maar daarmee ging het al mis want in twee jaar tijd zijn we nu al aan de vierde,” blikt hij terug.
,,Omdat we nog geen uitgebreid netwerk opgebouwd hadden, waren we in veel kwesties afhankelijk van informatie en stukken vanuit de gemeente, maar na een goed begin droogde dat snel op. Het voelt dan als trekken aan een dood paard. Het is ook niet dat er geen kwesties spelen waar we ons mee bezig kunnen houden. Zaken als de inrichting van het centrum met het beoogde verkeersluw maken van de Wilhelminalaan en de leegstand van winkels. Of de verkeerssituatie in de Sleutelstraat en Lensheuvel, het zijn kwesties die ook politiek nog op tafel liggen.”
Hermans haast zich te zeggen dat de Dorpsraad nooit de plek van de politiek in heeft willen nemen. ,,We zijn echt onafhankelijk van welke partij dan ook. Natuurlijk heeft iedereen wel zijn politieke voorkeur (Hermans zat zelf dertien jaar voor de VVD in de Raad, red.), maar die hebben we nooit mee laten wegen.”
Hij noemt het niet verstrekken van info niet zozeer onwil, meer onachtzaamheid. Ook een laatste overleg met burgemeester Van de Ven en wethouder Maas heeft hen niet van gedachten doen veranderen.
,,Het is jammer, maar het is echt niet anders. De drempel om nu ooit nog een Reuselse Dorpsraad op te zetten ligt nu nog hoger dan hij al was,” besluit  hij.