De Mostaert keert terug
Esbeek wil nu ook fraai plein
 
April 2022

Samenwerken doen ze er al middels de dorpscoöperatie en enkele leegstaande plekken in de kom werden al voortvarend aangepakt om de uitstaling te verbeteren. Maar de Esbekenaren willen nu doorpakken en van hun zorgenkindje een pareltje maken: ook de inkom van het dorp moet op de schop en het doorgaande verkeer aan banden. 
,,Vanaf 2016 kijken we al hoe we het dorp kunnen verfraaien,” legt Jack de Graaf uit. Als lid van de werkgroep Dorpsverfraaiing binnen de Dorpscoöperatie, zat hij mee aan tafel voor de ideeën om Esbeek meer uitstraling te geven. 
,,Na de herbestemming van de kerk tot basisschool en de woningbouw op het terrein van De Kok keken we ook naar de herinrichting van het kerkplein en de Dorpsstraat. Ook kleinere dingen zijn belangrijk zoals een mooie zitbank, bloemen in de straat en verlichting in de donkere dagen. Maar binnen de gemeente Hilvarenbeek bleven we ons het ondergeschoven kindje voelen. Als we het echt goed willen doen moeten we ook de situatie met de doorgaande weg aanpakken.”  
Nadat rond 1975 de N269 aangelegd werd, kwam er minder autoverkeer over de oude provinciale verbindingsweg naar Hilvarenbeek. Maar met de aanleg van bedrijventerrein Mierbeek werd duidelijk dat de afwaardering van de oude betonweg nooit duidelijk plaats gevonden had. 
,,Het grootste pijnpunt is het parkeerterrein op de kruising bij de Groenstraat,”  legt De Graaf uit. ,,De gemeente en grondeigenaar kwamen er samen niet uit. De eigenaar wilde graag woningen bouwen, maar voor Schuttershof zijn parkeerplaatsen van levensbelang, bovendien willen omwonenden graag nauw betrokken worden bij de planontwikkeling Het leidde tot gesprekken waarbij we de input opgehaald hebben en nu ligt er een plan waar we vertrouwen in hebben.”  
In dat plan wordt de oude 50 km-voorrangsweg binnen de bebouwde kom een dorpsstraat met klinkers waarbij het vrijliggend fietspad verdwijnt en de snelheid terug moet naar 30 km. Het groen wordt gekoesterd en vrijkomende ruimte wordt benut voor parkeerplekken. ,,De grondeigenaar van het parkeerterrein kan daar woningen ontwikkelen, dan blijft er nog ruimte over om te parkeren. In totaal zien we daar en langs de huidige weg ruimte voor 40 parkeerplekken,” zegt De Graaf.  
,,Dan rijd je straks vanuit Lage Mierde naar Hilvarenbeek gaat, rijd je niet zomaar het dorp voorbij. We willen vooral het doorgaande verkeer verleiden om zoveel als mogelijk via de rotonde bij Mierbeek te rijden en wie daar niet voor kiest wordt gedwongen om zijn rijsnelheid in Esbeek aan te passen. Op de huidige kruising met de Groenstraat wordt de rijbaan om het nieuwe plein geleid, waardoor er een nieuw groen multifunctioneel dorpsplein ontstaat op de plek waar vroeger al het historische gehuchtenpleintje De Mostaert lag.
We hebben hier in Esbeek al veel kunnen realiseren, maar dit moet er echt nog bij,” zegt hij. ,,Vanuit de buurt is enthousiast gereageerd en bij een onlinemeeting voor heel Esbeek kregen we de handen op elkaar.”