Strategische aankoop gemeente
Hulselse school kan mogelijk in centrum blijven

November 2023Voor iets minder dan vijf ton heeft de gemeente Reusel-De Mierden een pand aan de Willibrordlaan in Hulsel aangekocht. Mede omdat dit pand op een ruime kavel ligt (1700 meter grond) en pal tegen school en Drieske, ontstaat hier nu de mogelijkheid om het in de nabije toekomst bij de ontwikkelingen van de school te betrekken.
Het is rustig op dit moment in de Willibrordlaan in Hulsel. Enkel voetgangers en fietsers, geen auto te bekennen. De oorzaak hiervan ligt elders want met de aanleg van drempels aan de ene kant en een voorziening voor waterafvoer aan de andere kant, wordt autoverkeer tijdelijk omgeleid. Maar het verkoopbord voor de woning Willibrordlaan 13 is duidelijk voor iedereen die er passeert: verkocht.
De mogelijkheid om net dit pand te kopen lijkt een gouden geschenk voor de gemeente Reusel-De Mierden die verantwoordelijk is voor de huisvesting van het onderwijs. De basisschool die ooit deel uitmaakte van de multifunctionele accommodatie, maar sinds 1994 zelfstandig is, vertoont gebreken. Onlangs werd er in Reuselse Raad nog het besluit genomen om de school op te knappen waardoor de grootste nood opgelost is. Maar tevens werd duidelijk dat er op de langere termijn uitgekeken moet worden naar gehele nieuwbouw. Er werd zelfs al een onderzoek aangekondigd om uit te kijken op welke plek die nieuwbouw plaats kan gaan vinden. Het goede nieuws is nu natuurlijk dat het geld voor dit laatste onderzoek in de zak kan blijven. Natuurlijk moet er voor de vorm nog wel even verder gekeken worden, maar met de nieuw aangekochte grond lijkt dit vooral een optelsom.
Wethouder Maarten Maas, verantwoordelijk voor het schoolse gebeuren, had al eerder zijn oog op het pand naast de school laten vallen, maar toen stond het nog niet te koop. Bij de zoektocht naar nieuwe huisvesting van de school wordt vaak de toekomst van horeca Het Drieske in één adem genoemd, zoals ook bleek bij een inwoners bijeenkomst die de gemeente Reusel-De Mierden enkele maanden terug organiseerde.
Toen lag een oplossing voor het ruimtelijke probleem om ergens een school te bouwen nog erg ver weg. Nieuwbouw voor een school vergt niet alleen veel ruimte, het moet ook voldoen aan tal van eisen zoals ruimtelijke inpassing, inpassing in het bestemmingsplan etc.
Maas hoopt en verwacht dat het nu mogelijk is om de school in het centrum te houden, waardoor aan zaken als inpassing al voldaan is. Om dit tot een haalbaar plan te maken sluit hij een combi met de bouw van wooneenheden niet uit.
De dorpsraad Hulsel heeft de ontwikkelingen al vanaf het begin gevolgd en zal ook de komende tijd een vinger mee aan de pols houden