Hulsel wil zijn laatste winkel behouden
Verhuizing Welkoop naar Reusel was nooit serieuze optie

Januari 2022Een dorp, wat is eigenlijk een dorp? Als er een groepje huizen bijeen staat heb je dan een dorp? Of moeten er ook voorzieningen zijn zoals een kerk, winkels en een school? In onze huidige maatschappij waarin ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen, is het nauwelijks voor te stellen dat in een dorp van enkele honderden inwoners ooit meerdere winkels waren. Nu is het soms strijden om de laatste voorzieningen te behouden, zo ook in mijn eigen woonplaats Hulsel (810 inwoners).Het is voor velen nog vers en pas na het lezen van dit verhaal zal het pas doordringen: wat betekent het dat er een proefballon opgelaten werd  werd of de Welkoop, de laatste Hulselse winkel, naar buurdorp Reusel kan verkassen? Bestaat hiermee de kans dat de nog enig overgebleven winkel het dorp verlaat? Nadat enkele jaren terug de kerk al onttrokken werd aan algemeen gebruik en afgelopen jaar het enige café ternauwernood openbleef, gaat het nu wel om de laatste winkel.Waar is de tijd gebleven dat je bij Geert van der Heijden nog je kruidenierswaren kon halen en tegelijk je tank daar vol kon gooien? Of dat je bij de Waal aan het vooreind je kruidenierswaren kon halen en een rolletje drop in de automaat aan de voorzijde? En dat er meerdere kroegen waren zoals bij Verspaandonk of bij Jan van Drieskes? Die zaken lijken mijlen ver weg, maar toch zijn het nog dingen die de huidige generatie 60-plussers nog in hun leven meegemaakt hebben.
Om te weten wat er afgelopen maanden achter de schermen speelde even een korte terugblik:
Begin 2021 wordt er aan de rotonde in Reusel, nabij industrieterrein Kleine Hoeven, de woning gesloopt van Mientje de Crom, die kort daarvoor op 105-jarige leeftijd overleed. De grond van het huis had al langer bij het industrieterrein getrokken kunnen worden, maar uit respect voor de oude dame was daar nog even mee gewacht. Maar als de woning plat gaat, ontstaat er meteen een mooie zichtlocatie op de hoek van de N284 en de Hamelendijk. Een man die beweert een bedrijf in Retail advies te hebben krijgt hier lucht van en benadert de directie waar de Hulselse Welkoop onder valt.
Denk je eens in, de toeloop van klanten op zo’n locatie in Reusel met mogelijkheden om via een eigen inrit vanuit de Hamelendijk het terrein op te komen? Maar zijn er daar dan ook nadelen of risico’s? Jawel, er is een klein detail: op Kleine Hoeven rust een bestemming die geen detailhandel buiten de beoogde van Kranenbroek mogelijk maakt. Maar ook: terwijl de man die zegt te spreken vanuit Retail Advies achter de schermen verder werkt aan het plan, blijven de medewerkers aan het Vooreind in Hulsel onwetend. Ook de Dorpsraad van Hulsel werd niet in het plan gekend. Wat wel gebeurde is het polsen bij de gemeente Reusel-De Mierden middels een vraag of detailhandel op deze locatie zou kunnen, daarvoor zou dan het bestemmingsplan aangepast moeten worden. Maar terwijl de initiatiefnemer schermde dat de gemeente Reusel-De Mierden weigerde mee te werken, kwam daar op geen enkel moment een formeel verzoek binnen. Er werd wel op gewezen dat het bestemmingsplan daar geen detailhandel toestaat. De initiatiefnemer ging nog verder in zijn plan en zag in de vrijkomende ruimte in Hulsel een kans voor een geheel nieuwe woonwijk, wellicht om vooral zijn eigen kas nog verder te spekken en benaderde zelf ook nog een bouwbedrijf. In het plan dat hij opstelde zag hij dat er 3390m² beschikbaar is en een eerste verkenning wees uit dat de bouw van een winkel van circa 2000m² aan binnen- en buitenruimte mogelijk zou moeten zijn. De nieuwbouw zou duurzaam moeten worden gebouwd en er zou mogelijk ruimte komen voor een vuurwerkbunker. Ook zou er een parkeerterrein kunnen komen voor circa 65 auto's.
Om het probleem met het bestemmingsplan te omzeilen kwam de bedenker van het plan ook nog met het voorstel om deze kavel aan de rand van het bestemmingsplan buiten het industrieterrein te laten vallen. Maar voor de gemeente Reusel-De Mierden is er geen plan als dat niet officieel ingediend is. De wethouders Van de Noort en Rombouts beschouwen het dan ook als een luchtbel waar op dit moment niet verder op gereageerd hoeft te worden. Ook de coördinator Vastgoed van Welkoop zag het nooit als een serieus plan, mede omdat de initiatiefnemer wel strooide met ideeën, maar nooit zelf het gesprek daarover aan wilde gaan. Gelukkig maar voor een dorp als Hulsel want wat zou het betekenen als de laatste winkel verdwijnt? En wat vinden ze daar van het plan om een nieuw Hulsel-West te creëren met zo’n 50 woningen? Waarschijnlijk ook een luchtbel van een persoon, die in dit geval niet meer deed dan een proefballon oplaten!