Dorpsraad Hulsel verast om uitstel reconstructie

Februari 2023


Het meest gevaarlijke stuk van de doorgaande route in Hulsel is (nog?) niet opgenomen in de plannen van de reconstructie

De geplande reconstructie van de Willibrordlaan en Vooreind wordt dit jaar nog niet uitgevoerd maar minstens twee jaar doorgeschoven. Dat heeft de Dorpsraad Hulsel afgelopen week van een gemeentewoordvoerder te horen gekregen.
Voorzitter Jaap Verheijen is teleurgesteld, maar dat is volgens hem nog maar zwak uitgedrukt.
,,We zijn al twee jaar met een werkgroep betrokken bij het proces en in gesprek met de gemeente over de details. Er waren afgelopen jaar meerdere momenten dat de inwoners geraadpleegd werden en bij de Dorpsavond in November hebben we alle details nog met de inwoners en de wethouders doorgesproken. Daarnaast vinden we het erg nodig dat er spoedig iets gebeurt want een van de onderdelen is de snelheid structureel omlaag brengen binnen de hele kom en tot het moment dat dit uitgevoerd is blijft de situatie gevaarlijk.”
Een woordvoerder van de gemeente heeft aan de dorpsraad uitgelegd dat de vertraging te maken heeft met onverwachte problemen aan het riool in Lage Mierde, waardoor deze klus naar voren gehaald moet worden.
,,Als deze reconstructie twee jaar doorgeschoven wordt is het maar de vraag of het er dan van komt,” kijkt Verheijen vooruit. ,,Wie weet zijn dan de prijzen gestegen en kan het voor het gereserveerde bedrag niet meer uitgevoerd worden. Of erger nog, dan van uitstel afstel komt.”
De inwoners die hun zegje mochten doen over de reconstructie pleitten er eerder voor om ook op het Vooreind een veilige voet- en fietspad te realiseren. Ook in de Raadscommissie werd verantwoordelijk wethouder Rombouts hierover bevraagd. Hij deed toen de toezegging dat hij zou onderzoeken of dit mogelijk was. Bij de inwonersavond in November kwam hij daar echter op terug omdat hij voorzag dat dit toch niet ging lukken, dit tot ontevredenheid van de inwoners.
Wethouder Rombouts kon nog niet reageren over de nieuwe planning en het verdere verloop van de reconstructie in Hulsel.