Invulling Slibbroek Noord weer stapje verder

November 2021

Komt er meer ruimte voor kleinere woonvormen in dit deel van Hilvarenbeek?

Een dorp als Hilvarenbeek dat nog een ruimte in te vullen heeft van enkele hectare groot tegen de huidige bebouwing aan. Projectontwikkelaars likken er hun vingers af, maar betrokken burgers willen ook graag hun zegje doen over de invulling. De gemeente Hilvarenbeek die er de regie heeft, maakt er veel werk van om die burgers, de huidige bewoners, daar goed bij te betrekken. Na een bijeenkomst in mei, waarbij iedereen kon reageren op de eerste schetsen, is er nu een tweede (online) bijeenkomst.
Aan de ene kant kruipt het verkeer in een slakkengangetje langs Den Hemel van Hilvarenbeek naar Tilburg en aan de andere kant van het gebied gaat het iets sneller over deN269. De bebouwing van Slibbroek 1 daar tussenin bestaat uit niet al te grote bedrijven met daarbij nog tal van burgerwoningen.
“Er ligt van de ene kant de verleiding om je vooral te concentreren op de bedrijvigheid, zoals die er al is. In dat geval zou Slibbroek Noord een voortzetting of bijna een kopie kunnen zijn van Slibbroek 1,” zegt Carola Meuwissen. Zij werd door de gemeente Hilvarenbeek aangetrokken om de wensen bij alle betrokkenen op te halen en zo iedereen deelgenoot te maken van de planontwikkeling.
“Er lag al snel een eerste plan waar iedereen in mei jongstleden op heeft kunnen reageren,” zegt ze met een korte terugblik. “Bij die bijeenkomst kwamen er al meteen vragen en opmerkingen op tafel, maar ook goede suggesties. Dat bracht ons weer terug naar de tekentafel, maar je kunt begrijpen dat niet alles in het plan ingepast is. Er is wel getracht om zo goed mogelijk te luisteren naar wat er leeft.”
Een van degenen die zo haar idee heeft over hoe zo’n nieuwe wijk eruit kan zien is Susan Wolters, bewoner in de Ooievaarshoek. Zij wilde zich er niet met een enkel mailtje of belletje van afmaken en ging er eens goed voor zitten. Het resultaat is een kleurrijk document van enkele tientallen pagina’s waarin ze haar ideeën in kleurrijke verbeeldingen heeft weergegeven.
“Dat er zo dicht tegen de huidige dorpskern aan een geheel nieuwe wijk vormgegeven kan worden is een cadeautje. Daar liggen kansen zoals die zich maar zelden voordoen,” zegt ze. “Daarom is het fijn dat de gemeente de intentie heeft om goed te luisteren naar wat er leeft”.
In haar document dat ze de titel Onze groene long meegeeft, dicht ze veel ruimte toe aan de woningbouw in kleine eenheden. “Er ligt op dit moment een gigantisch probleem in Hilvarenbeek en zelfs in heel Nederland want met name jongeren kunnen niet op zichzelf gaan wonen omdat er voor hen geen woningen beschikbaar zijn. In dezelfde woningen waar deze jongeren kunnen wonen, moeten ook nog statushouders gehuisvest worden (Hilvarenbeek moet dit jaar nog 21 statushouders opvangen). Als we niet opletten hebben we straks een verloren generatie die tot zijn 35-ste noodgedwongen bij de ouders aan de keukentafel zit.”
Susan stuurde haar plan naar projectleider Carola Meuwissen die er serieus naar keek en er volgde zelfs een gesprek met de wethouder. Ook de partij HOI werkt kreeg er lucht van en wandelde samen met Susan door de wijk.
In die wijk ziet zij mogelijkheden voor een klein beetje industrie, iets meer voor sport en veel voor wonen. Ze schets vijf redenen om kleiner te wonen (zoals in Tiny houses) en maakt de weg vrij voor gemeenschappelijke voorzieningen. Door dit alles in een parkachtige sfeer aan te leggen ontstaat er ook de ruimte voor veel wandelpaden. Als toetje ziet ze nog ruimte om in deze wijk de tijdelijke bouw van basisschool Doelakkers neer te zetten, in bouw die later in kleine wooneenheden opgedeeld kan worden en kan blijven staan. (daarover neemt de Raad binnenkort nog een apart besluit).
De gemeente Hilvarenbeek heeft de intentie om de komende jaren zo’n honderd woningen per jaar te bouwen, daarom zijn er op dit moment op veel plekken plannen in ontwikkeling. In Hilvarenbeek gaat het naast Slibbroek Noord ook om Geldersakker 1 en 2 (Met o.a. een CPO project) en de ruimte van de voormalige Hispohal. Ook in de andere kernen liggen er al diverse plannen op de stapel.
In de oorspronkelijke plannen van de gemeente voor Slibbroek 2 was vooral ruimte ingeruimd voor grotere kavels (1000-2000m2) waar wonen en werken gecombineerd kan worden. Het zou daarmee vooral tegemoetkomen aan de Beekse ondernemers. Het plan zit nu nog in de fase van de planvoorbereiding en daarna volgt nog de procedure voor het bestemmingsplan. In dat traject is er nog volop gelegenheid om te reageren. De gemeente verwacht dat het ontwerpbestemmingsplan nog dit najaar ter inzage kan komen liggen.
De eerdere dialoog op 18 mei j.l. leverde veel reacties op waaronder het inspiratiedocument van Susan Wolters. Het volledige overzicht dat opgesteld werd van alle reacties kreeg de titel bedrijven en landschapspark Slibbroek. Het totaal van de reacties, verwerkt in een aangepast plan, is het uitgangspunt van de onlinebijeenkomst.
Carola Meuwissen is erg benieuwd hoe er op de aanpassingen gereageerd gaat worden. “Bij elke stap naderen we ons doel om hier iets moois te creëren. Ik hoop dan ook dat veel mensen aansluiten bij de online-bijeenkomst.”
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de website van de gemeente (www.hilvarenbeek.nl). Na de bijeenkomst worden de reacties gepubliceerd op die website, waarna nog tot 29 november de tijd is om erop te reageren.