Lage Mierde op de schop

februari 2024


De bussen moeten omrijden en voor de aanwonenden betekent werk aan hun straat maanden overlast. Maar in Lage Mierde zijn ze blij dat de wegen en onderliggende infrastructuur aangepakt worden. In het centrum van Lage Mierde gaan de komende maanden de wegen op de schop, in Hulsel wordt het proces met lede ogen gevolgd want door dit werk in de Mierden werd het in Hulsel uitgesteld.
De Bernardusweg in Lage Mierde ligt er bij als een grote zandvlakte en het bord dat normaal de bushalte aangeeft is afgedekt. En dan mogen de aanwonenden nog blij zijn dat het grondwater al aan het zakken is, anders was het een grote modderpartij geworden. In deze straat ontstond twee jaar terug nog een groot sinkhole toen de straatklinkers verzakten vanwege een kapot riool . Mede hierdoor ging er bij de gemeente Reusel-De Mierden een lichtje branden en werd het meerjarig wegenonderhoud nog eens tegen het licht gehouden. Er volgde nader onderzoek, zoals rioolinspecties en daaruit bleek dat het riool op meerdere plaatsen aan vervanging toe was. Maar probleem: groot onderhoud was er net toegezegd aan buurdorp Hulsel.
Het college kon daarom niets anders doen dan vorig jaar zelf naar de inwoners in Hulsel toe om het uitstel daar toe te lichten, uitstel waardoor de klus in Lage Mierde naar voren kon worden gehaald.
Omdat in Lage Mierde nu veel op zijn kop wordt gezet wordt dit meteen aangegrepen om het centraal gelegen Dorpsplein te vernieuwen en met name te vergroenen. Dit gebied moet weer meer de functie krijgen van ontmoeten en niet enkel van een groot parkeerterrein, wat het tot nu toe was. Ook wordt daar waar mogelijk, de hemelwaterafvoer losgekoppeld van het riool.
Een ander doel wat er nog aan toegevoegd is,  is het uit de kom weren van het zware verkeer. Peter Heuvelmans, die vanuit zijn woning uitkijkt op het Dorpsplein, schetst een ontluisterend beeld van rammelend servies als de ene na de andere zware trekker of vrachtwagen passeert. Hij sprak al eerder met andere buurtbewoners over de overlast van de zware jongens en neemt zich voor om de vlag uit te hangen als er structureel minder overlast door komt. Speciaal voor het zware verkeer investeerde de gemeente Reusel-De Mierden eerder al fors op andere plaatsen, zoals bij de brug op de Buitenman, om het zware verkeer alternatieven te bieden om afgelegen boerderijen te bereiken.  
Het proces
Om alles ook meteen goed te doen werden de Lage Mierdenaren vorig jaar al opgeroepen om mee te denken in de plannen. Dit leverde na een bewonersbijeenkomst al meteen de nodige ideeën op die, waar mogelijk, mee verwerkt worden.
De reconstructie gaat minstens anderhalf jaar duren, en de oplevering wordt verwacht medio 2025. Aan het einde van de rit moeten ook de parkeervoorzieningen geoptimaliseerd zijn en moet de busverbinding weer optimaal functioneren. Wat dit laatste betekent voor de huidige halte aan de Bernardusweg is nog niet bekend.