Van auto’s en blik naar sfeer en ontmoeting
Lage Mierde wil nieuw Dorpsplein

Juli 2021


In de Kempen waren er van die zomeravonden dat de harmonie vanaf de kiosk in het hart van het dorp de muzikale klanken rondstrooide. In Lage Mierde was er ooit zo’n kiosk op het Dorpsplein, maar in de vaart van de nieuwe ontwikkelingen verdween die in de loop der jaren weer. Af en toe zette de harmonie een tijdelijke kiosk op, maar het nam nooit het nostalgische verlangen weg. Met het eerste ontwerp voor een nieuwe inrichting van het Dorpsplein stond hij ineens weer ingetekend, maar verder inzoomend blijkt dat nog geen gelopen koers. Voor de ontwerpers is het op dit moment nog slechts een sfeerimpressie in een lange termijnvisie. “We moeten uiteindelijk wel een plaatje schetsen naar welke sfeer we op weg zijn,” zegt Erik-Jan Martens, lid van de Dorpsraad.
En dat nieuwe Dorpsplein is meer dan alleen een grote parkeerplaats waar het brede verkeer langs raast. Het zou veel meer een plek moeten zijn waar mensen komen voor sfeer en beleving en waar ze elkaar kunnen ontmoeten. “Als Corona ons één ding geleerd heeft dan is dat wel het belang om elkaar in de buitenruimte te ontmoeten,” legt Martens uit.
Het initiatief dat nu besproken wordt, begon met de klacht van enkele dorpsgenoten over het zwaar verkeer dat door het centrum van het dorp raast, met alle risico’s van dien. Vanuit de gemeente kwam in eerste instantie de respons dat er iets aan het groenonderhoud gedaan kan worden, maar dat is enkel een kortetermijnoplossing zegt Martens. “We zijn daarom blij dat er nu een eerste plan is opgesteld met een lange termijnvisie.” Hij legt wel meteen uit dat het slechts een eerste schets is en dat de echte discussie over de invulling nog gevoerd moet worden. “Je moet het ook niet zien als iets wat in een keer aangelegd wordt, maar meer een meetlat waarlangs je alle toekomstige ontwikkelingen kunt leggen,” zegt hij.
Student Jelle Snepvangers hield onlangs een eerste presentatie van het nieuwe plan, nadat hij bij diverse partijen input had opgehaald. De lage Mierdenaren konen al digitaal meesmullen van zijn ideeën. “Maar we moeten opletten dat we niet meteen verzanden in details die je nu ziet,” waarschuwt Martens. “Natuurlijk moet je het nog gaan hebben over het parkeren en de rol die de beeldbepalende gebouwen rond het plein hebben. Het nu opgestelde plan geeft op dit moment enkel richting aan de ideeën, een logische volgende stap is het informeren van de gemeenteraad. Uiteindelijk moeten die de plannen ook zien zitten, maar daar hebben we alle vertrouwen in.”
Ook zaken zoals het terug halen van de oude kiosk gaf meteen de nodige reacties. Datzelfde geldt voor een waterpartij op of onder het plein of de kleinere rol van de auto en de fietser meer in het middelpunt.
Vanuit de provincie kan er bijgedragen worden als het Dorpsplein fietsvriendelijker gemaakt wordt. “Met zaken als duurzaam, groen en meer veiligheid als speerpunten zijn er ideeën genoeg om dat verder vorm te geven,” voorziet hij.
Martens benadrukt wel dat hij de problemen, zoals die van het zwaar verkeer, niet wil verplaatsen naar andere plekken. “Als zware trekkers en hun machines uit de kern geweerd worden, moet er elders wel ruimte gecreëerd worden zodat een loonwerker de akker kan bereiken. De gemeente werkt daaraan, maar we hebben begrepen dat dit nog geen gelopen koers is.”