Martha Netten ziet Wijkcirkel als middel voor verbondenheid
Nieuwe jeu-de-boulesbaan Schutsboom eerste initiatief

Oktober 2021Wie kent er nog zijn buren en wie maakt er wel eens een praatje met hen? Waar is de tijd gebleven dat we zonder kloppen achterom kwamen en dat de kopjes voor de koffie al op tafel stonden terwijl we er nog maar amper aan tafel zaten?
Eenzaamheid is een groeiend probleem in onze samenleving en een periode met Corona draagt niet bepaald bij om dat te verbeteren. In Hilvarenbeek is er een nieuw initiatief dat mede door woningcorporatie Leystromen op gang kwam en waar enkele enthousiaste inwoners van de Schutsboom hun schouders onder zetten: De wijkcirkel. De gemeente Hilvarenbeek zag meteen de voordelen en verdubbelde de bijdrage die Leystromen ervoor over heeft om het initiatief van de grond te tillen.
Bij het speeltuintje aan de Schutsboom in Hilvarenbeek ligt sinds kort een jeu-de-boulesbaan die voor meer interactie tussen mensen uit de buurt kan zorgen. De aanleg van de baan is een eerste initiatief van de nieuwe Wijkcirkel Schutsboom waarbij ook de bewoners van de Schuttersweg betrokken zijn.
“Elkaar ontmoeten is hier niet altijd een vanzelfsprekendheid,” zegt Martha Netten, bewoner van de Schutsboom. “We hebben hier geen buurtvereniging en er wonen mensen met een grote diversiteit. Jongeren die vaak weer doorstromen, ouderen, mensen met rugzakje en inwoners met buitenlandse roots. Met die diversiteit is het alleen daarom al een grote uitdaging om mensen meer met elkaar in contact te brengen.”
Martha ontmoette Jacqueline van Hazendonk in haar straat en beiden waren enthousiast over het initiatief van Leystromen. Ze gingen met elkaar aan tafel om ideeën aan te dragen om iets te realiseren waardoor mensen elkaar makkelijker kunnen ontmoeten.
“Een speeltuintje hebben we al, en een trampoline daarbij is meer van hetzelfde,” denkt Martha hardop. “Met een jeu de boulesbaan erbij kunnen we ook de ouderen uitnodigen om eens naar buiten te komen. We denken er nu over na om een eerste competitie te gaan organiseren.”
Ook bij de gemeente Hilvarenbeek klopten de twee niet vergeefs aan en mede doordat er uit de coronasteun nog een potje was, vonden ze daar gehoor. Ze werden er ondersteund om het idee van de jeu-de-boulesbaan verder aan te leggen en op de burendag van 25 september jl kon de opening plaats vinden. Daarvoor hielden de inwoners van Schuttersweg en Schutsboom beiden een kant van een lint vast dat wethouder Ted van de Loo doorknipte. Van de Loo kent het belang om elkaar te ontmoeten en ziet dit initiatief als een mooie eerste stap naar meer verbondenheid in de wijk.
Leystromen heeft nu ook de toezegging gedaan om een ruimte beschikbaar te stellen om nog meer activiteiten te gaan organiseren.
“Wij willen alleen niet dat daar een woning voor opgeofferd moet worden,” zegt Jacqueline. “Er is al een woningtekort, daarom hebben we Leystromen zelf wat andere tips gegeven waar dit zou kunnen.”