Minder kasseien in Hulsel

Juli 2022Nu de Tour de France weer voorbij is, kijken we al naar de rest van het wielerseizoen. Een van de hoogtepunten van het wielerseizoen (in het voorjaar) is altijd de kasseienrit Parijs-Roubaix. Maar dichterbij hebben we ook kasseien, zo zijn er een aantal wegen in de Kempische dorpen mee geplaveid, zoals in Hulsel. Maar een deel van die kasseien gaat binnenkort afgevoerd worden met de herinrichting van de doorgaande weg in dit dorp. Bij een presentatie afgelopen week kregen de inwoners een beeld van de nieuwe situatie.
De Willibrordlaan in Hulsel ligt er stil bij, maar in de verte klinkt gebrom. Het geluid wordt sterker als er een auto nadert en sterft weer weg als het voertuig gepasseerd is. De kasseien in de kempische dorpen hebben al jarenlang hun voor- en tegenstanders. De voorstanders kijken vooral naar het nostalgische beeld uit het begin van de vorige eeuw. Een periode dat er nog nauwelijks auto' s waren en de boeren nog met paard en kar rondreden. De aanleg van de kasseienweg in 1924 verbond het dorp met de buitenwereld en stuwde het mee voort in de vaart der volkeren door de verbeterde bereikbaarheid.
Maar tijden veranderen en nu is de situatie totaal anders. Paard en kar werden vervangen door enorme tractoren die nog grotere karren voorttrekken. Bij een eerdere reconstructie werden er al de nodige kasseien vervangen door gebakken klinkers en nu gaat dat nog verder. De passerende auto' s zijn ontelbaar geworden en zij zijn vooral voer voor de tegenstanders van de kasseien. Zodra de snelheid van de voertuigen iets hoger is neemt het geluid evenredig toe. Het is voor Hulsel een van de redenen om de snelheid op de doorgaande weg beperkt te houden (30 km). Vanuit dorpsraad keek een werkgroep al met de planvorming mee en het leidde tot een voorlopig ontwerp dat gepresenteerd werd. En er zijn nog altijd veel voorstanders van dit typisch Kempische wegdek. Ook al leverde de kasseienwegen in aantal keien in, het blijft gezien worden als een stukje nostalgische inrichting van een dorp.
Nu hingen er bij een presentatie van de plannen kleurrijke afbeeldingen van de nieuwe weg. Daarin wordt de hele Willibrordlaan ingericht als een fietsersstraat om het doorgaande transitverkeer te ontmoedigen. Het gehele traject krijgt een maximumsnelheid van 30 kmh en de weg wordt daarnaar ingericht. Zo zijn er de nodige verkeerssluizen gepland.
Door aan beide zijden van de weg de fietsstrook (van rode klinkers) te verbreden krijgen niet alleen de fietsers meer ruimte: de automobilisten krijgen hierdoor virtueel minder ruimte (de totale weg blijft overigens even breed als nu.
De opmerkingen die er door de inwoners bij de eerste presentatie gemaakt werden hielden onder andere verband met de voorrangssituatie van de verkeerssluizen. Volgens de betrokken ingenieurs moet hier door het gemeentebestuur nog een besluit over genomen worden.
Ook het ontbreken van een voetgangerspad over een afstand van 200 meter op het vooreind (van Welkoop tot Kruisdijk) leverde de nodige vragen op en tevens de toezegging om er nog eens naar te kijken.
Op 22 september is er een tweede moment voor bewoners en ondernemers om naar de stand van zaken rond de plannen te kijken, daarna zal het werk spoedig opgestart worden. Tegelijk met het wegdek wordt ook het onderliggende riool vervangen en het spreekt voor zich dat Hulsel dan tijdelijk wat minder bereikbaar is.