Nick de Laat zet stap in samenwerking met broers Daniels
Elsombrero verkocht en op andere plek verder


Januari 2020

Nick de Laat (R) gaat nog intensiever samenwerken met Jan en Thijs Daniels binnen de nieuwe Elsom

Met de verkoop van disco El Sombrero (in de volksmond D’n Elsom) komt er een einde aan een tijdperk waarin de Reuselse discotheken maatgevend waren in de Kempen. Het pand aan de Wilhelminalaan 71 in Reusel gaat na de huidige lockdown niet meer open en zal op termijn een onderdeel worden van een ontwikkeling naar wooneenheden.
,,Ja, het is een grote stap,” zegt Jan Daniels, een van de vertrekkende eigenaren. Samen met zijn broer Thijs kocht hij de discotheek ruim twee jaar terug met toen nog grote plannen. ,,We wilden er weer het disco-centrum van De Kempen van maken,” zegt hij. ,,De Elsom was jarenlang een middelpunt waar vele gasten mooie tijden hadden. Hier is menige liefde ontstaan en we hadden een grote vaste aanhang. Maar ja, Dan komt er een crisis die ook wij echt niet hadden voorzien en dan liggen de kaarten ineens anders. In ons achterhoofd hadden wij nog om in de verre toekomst zelf hier de projectontwikkeling op te pakken, maar in de huidige omstandigheden met een gesloten disco en geen inkomsten, is dat niet haalbaar.”
Maar Jan Daniels haast zich ook te zeggen dat deze stap nog iet het absolute einde van de Elsom is.
,,We gaan aan de overkant van de Wilhelminalaan onze huidige bar Caramba omturnen naar de nieuwe Elsom,” kondigt hij aan. De Elsom is toch een begrip in De Kempen en we zien mogelijkheden om hier opnieuw de sfeer die we altijd in de Elsom hadden te scheppen.”
Bij dit initiatief krijgen de broers Daniëls nog nadrukkelijker dan voorheen de steun van Bladelnaar Nick de Laat. ,,Nick is al jaren dé man als het gaat om de muzikale planning,” zegt Jan. ,,Nu wordt hij vaste compagnon, daaruit kun je afleiden dat het goed klikt tussen ons.”
Het driemanschap heeft ook de intentie om nog verder dan in de disco aan de Wilhelminalaan 48 de muziek uit te dragen op regionale festivals. Zo werd er op de Wilgenspot in Reusel al enkele keren met succes Elsom Open air georganiseerd en volgens Daniels liggen daar nog veel mogelijkheden.
Op de sociale media stromen de reacties van het publiek meteen na het bekend worden van de verkoop binnen. De reacties zijn zonder uitzondering positief. Zo roemt Erwin Bierens uit Reusel de geweldige tijd die hij er had en hij kondigt de vernieuwing op zijn Reusels aan: ,,Dun urste is van men.”