Reconstructie Vooreind
Veilig ommetje, ook in Hulsel?

November 2022


Komt er met de aanstaande reconstructie aan Vooreind/Willibrordlaan ook een veilige verbinding aan het Vooreind? De plaats waar nu nog de voetgangers en fietsers tussen de auto’s en het zware verkeer lopen en rijden, wordt door Hulselnaren als onveilig ervaren. Vanuit de werkgroep Verkeer van de Dorpsraad wordt het een gemiste kans genoemd als deze verbetering nu niet meegenomen wordt. De partij D’66 neemt het al voor de Hulselnaren op en stelde er vragen over in de Raadscommissie inwoners.
“Het zou echt een gemiste kans zijn om hier nu geen voetpad aan te leggen,” zegt Bas van den Bosch. De Hulselnaar vertegenwoordigt zijn partij D’66 in de Raadscommissie Inwoners en hij zette wethouder Rombouts aan het werk om hier helderheid in te krijgen. “Zo’n reconstructie wordt maar eens in de vijftig jaar uitgevoerd,” cijfert hij vooruit. “Dit betekent dat als dit niet meegenomen wordt er weer een hele generatie overheen gaat voor er verbetering kan komen. Moeten we dan echt afwachten tot er iets ernstigs gebeurt?”
De gemeente-Reusel-De Mierden heeft de reconstructie nu in voorbereiding en daarin waren er ook al twee informatiemomenten voor inwoners. Daarbij werd al door menig inwoners deze zelfde opmerking gemaakt. Volgens de huidige plannen wordt de rijweg aan het Vooreind in de nieuwe situatie weliswaar virtueel smaller doordat de fietsstroken verbreed worden, maar de weg wordt in totaal niet breder. Op dit moment kunnen wandelaars vanaf de Willibrordlaan tot aan Welkoop over een voetpad lopen. Daarna is er over een afstand van zo’n 300 meter geen voet- of fietspad. Vanaf de Kruisdijk ligt er weer een fietspad waar voetgangers ook veilig kunnen wandelen.
Vanuit de Dorpsraad Hulsel werd de werkgroep Verkeer al in een vroeg stadium betrokken bij het plan voor de reconstructie. Voor Gerbrand van Barneveld van de werkgroep Verkeer zou het de kers op de taart zijn als er ook aan het Vooreind een veilig voetpad komt. ”Wij zijn al geruime tijd met de gemeente in gesprek over de verdere invulling van de reconstructie en het blijkt bij elke budgetronde weer spannend om te zien of er voldoende geld vrij wordt gemaakt en om te zien welke prioriteiten er liggen,” zegt hij. “Vanuit de gemeente is er in een eerdere periode al eens geprobeerd om een fiets- of voetpad hier aan te leggen, maar toen wilden grondeigenaren er niet aan meewerken. Wij hopen in de gesprekken die we komende tijd nog met de gemeente voeren meer duidelijkheid te krijgen. Het zou inderdaad een gemiste kans zijn als dit nu niet meegenomen wordt.”