Titel

Mogelijk winterkermis of muziekfeest
Geen winterfeesten dit jaar

September 2020

Het kunstschaatstalent Lenne van Gorp kan een kruis in haar agenda zetten nu de winterfeesten in het centrum van Reusel een jaartje overslaan. In alle edities die tot nu toe plaats vonden, opende het lokale talent de winterfeesten met een kür op het ijs. De organisatie schoof het besluit over wel of niet doorgaan zo lang mogelijk voor zich uit, maar na intern beraad werd deze week toch de knoop doorgehakt.
Als alternatief komt er enkel in het weekend van 11 tot 13 december mogelijk een winterkermis of muziekevenement.
,,Met de ijsbaan alleen hadden we het wel aangedurfd,” zegt woordvoerder Tuur Raaijmakers. ,,Het probleem daarvan is echter dat dan financieel niet op te brengen is. De activiteiten rond het ijs zorgen voor inkomsten, waardoor we het schaatsen betaalbaar aan kunnen bieden.”
Hij ziet het besluit dat nu genomen is, met de kennis van nu, als een realistische stap,
,,Natuurlijk hadden we het liever anders gewild, maar door alle perikelen rond Corona is er een grote kans dat we in december nog te maken hebben met forse beperkingen. In de tent waar diverse activiteiten plaats vinden, is het lastig om voldoende afstand te waarborgen en het spreekt voor zich dat wij geen verspreider van het virus willen zijn.”
Het initiatief van de Reuselse winterfeesten ontstond zes jaar terug toen een aantal ondernemers elkaar vonden om in de winterperiode meer leven in Reusel te krijgen. In de eerste vijf jaren van het evenement, bleek het bestaansrecht. Scholen in Reusel en omgeving kregen de kans voor het schoolschaatsen en de jeugd die massaal naar het ijs kwam, liet zien dat het schaatsen nog verankerd zit in het DNA. Rond het ijs kwamen er culinaire activiteiten en verenigingen konden zich er laten zien. Het afgelopen jaar was er veel aandacht voor de gilden die zich met een aantal activiteiten konden presenteren
Raaijmakers verwacht dat de winterfeesten in 2021 nog minstens éénmaal in het Reuselse centrum plaats kunnen vinden, maar omdat het terrein voor de ijsbaan ook in beeld is voor de herinrichting van het centrum, zal er daarna verder gekeken moeten worden. ,,We doen daar nog geen uitspraak over, simpelweg omdat er nog teveel onduidelijk is,” zegt Raaijmakers hierover.