Wat gebeurde in de donkere corona-avonden in Hooge Mierde?
Meer kinderen geboren, school moet uitbreiden!

November 2023


Het lijkt iets uit een ver verleden, maar toch is het nog slechts twee jaar terug dat heel Nederland binnen zat in verband met de corona lockdown. Oké, het is voorbij, we gaan weer over tot de orde van de dag. Zou je denken. Maar niet in Hooge Mierde want daar werden in 2021 plots 34 kinderen geboren, waar dat er jaarlijks zo’n twintig waren. Nu dreigt basisschool De Akkerwinde uit zijn voegen te gaan barsten, vooruitlopend op die extra instroom wordt er nu al een klaslokaal bijgebouwd.
Spelende kinderen op het schoolplein, maar zodra de bel is gegaan en de klassen volstromen, wordt het weer stil rond het gebouw. Aan de zijde van de Corneliusstraat zijn dan nog steeds spelende kinderen te zien, maar die zijn van steen en bewegen nooit.
Wie niet van steen zijn, zijn de inwoners uit Hooge Mierde. Het dorp is al sinds de middeleeuwen zelfstandig en de eigen school De Akkerwinde wordt er gekoesterd. De inwoners zorgen vooral zelf voor de uitbreiding in het dorp, wat dan weer tot een gestage instroom van het aantal leerlingen op de basisschool leidt. Met de uitbreiding van plan Leeuwerik en in de nabije toekomst plan Leendestraat blijft er voldoende gebouwd worden om de jeugd in eigen dorp te laten wonen, die dan weer voor de aanwas van kinderen kan zorgen.
De laatste jaren was die aanwas, en daardoor de instroom van kinderen op de Akkerwinde, vrij constant met twintig kinderen. Het aantal leerlingen op school schommelde wel een beetje met een dieptepunt in 2013 toen er maar net 120 leerlingen geteld werden.
Maar dan komen de donkere dagen van corona en die gaan ook Hooge Mierde niet voorbij. Het blijft natuurlijk gissen wat er tijdens de lockdown achter iedere voordeur gebeurde, maar als enkele maanden later de ooievaar overuren maakt is dit wel in te vullen.
Op De Akkerwinde waren ze altijd al creatief om met de beschikbare middelen het onderwijs zo goed en aantrekkelijk mogelijk te maken. De beschikbare middelen (ook de extra NPO-gelden) werden zodanig ingezet dat er kleinere klassen gemaakt konden worden (17-28 leerlingen per klas). Hierdoor was er wel een leslokaal meer nodig en daar werd dan de aula of zoals nu, de lerarenkamer voor gebruikt. Niet ideaal weten de meesters en de juffen. De aula is te gehorig en met het gebruik van het lerarenlokaal zitten de leraren zelf op een houten bankje in de aula te vergaderen.
Nu zitten er 182 leerlingen op de school en met de extra instroom met kinderen die in 2021 geboren zijn, stijgt dit nog tot voorbij de 190. “De extra groep in een noodruimte was al krap, maar met nog meer leerlingen erbij is het echt niet meer te doen,” Directeur Yvonne zegt Lemmens.
Zij legt uit dat er ook niet getornd wordt aan de ruimte die kinderopvang Nummer-een gebruikt omdat dit voor een mooie aansluiting zorgt tussen het voorschoolse opvang en de instroom in groep 1.
“We zijn in gesprek gegaan met Kempenkind, onze overkoepelende organisatie en de gemeente en daar is een plan uitgerold om in een deel van de aula een extra lokaal te maken,” zegt ze. “We hadden er uiteraard ook voor kunnen kiezen om de uitbreiding buiten het bestaande gebouw te doen, maar dat zou ten koste gaan van de speelplaats en dat willen we liever niet.”
Voor de uitbreiding met een klaslokaal stelt het college van de gemeente Reusel-De Mierden veertigduizend euro ter beschikking. Kempenkind zal voor de bouw gaan zorgen en Lemmens hoopt dat er ruim voor het schooljaar 2025/2026 gereed is, zodat ook de extra kinderen een plekje krijgen.