Titel

Tiny Houses oplossing voor woningtekort?

April 2021

een impressie van de tiny houses die in Reusel gebouwd gaan worden

De krapte op de woningmarkt neemt alsmaar toe en vooral jongeren raken erdoor in de knel.
Als ze uit willen vliegen is het een groot probleem: waar moet je naar toe als er geen woningen zijn? In Reusel-De Mierden worden nu de eerste Tiny Houses gebouwd (grondoppervlakte 32 m2). Is dat wellicht de oplossing? Ook in de gemeente Hilvarenbeek wordt erover nagedacht.
Ooit hoorden we over de generatie die na de tweede wereldoorlog jarenlang bij ouders of schoonouders in moest wonen omdat er geen eigen woning voor het jonge paar was. Toen was die woningnood goed verklaarbaar en doordat er stevig de schouders onder de bouw werd gezet loste de grootste nood snel op. Maar nu, in 2021, hebben we geen oorlog waar we de oorzaak kunnen zoeken.
Het wonen in Tiny Houses is nu aan een flinke opmars bezig. Internationaal, maar ook in Nederland. Het fenomeen is overgewaaid vanuit de Verenigde Staten waar mensen bewust kozen voor het wonen op een kleiner oppervlak. Creatief zijn met de woonruimte en mede daardoor minder kwijt zijn aan woonlasten, sprak een verlangen aan wat breed bleek te leven. Vanuit de vragen hoe creatief kun je zijn met ruimte en hoeveel ruimte heeft de mens werkelijk nodig om te leven, ontstond een woonruimte tussen de twintig en vijftig vierkante meter vloeroppervlak. Dat er hierdoor sprake is van een zeer beperkte ecologische voetafdruk spreekt ook velen aan.
Maar om een Tiny House te bouwen (de term blijft Amerikaans aandoen) moet je wel enige ruimte hebben (grond). Maar er is meer nodig, zoals de politieke wil waarin de lokale politiek de jongeren ook deze kans geeft. Natuurlijk is er een enig geld mee gemoeid om zo’n Tiny house te bouwen of te kopen, maar dat is altijd nog een heel stuk minder in vergelijking met een reguliere woning.
In Hilvarenbeek kunnen binnenkort 24 jongeren uitzien naar hun eerste woning in een zelfbouwproject (CPO), maar er waren aanvankelijk wel 74 gegadigden, waardoor er toch nog 50 buiten de boot vallen.
In november 2018, zo’n twee en een half jaar terug, diende de Groep Bloemsma in de Beekse Raad er al eens een motie over in. Men vroeg zich af of het bouwen van Tiny Houses een oplossing zou kunnen bieden aan het oplossen van de woningnood voor starters, of dat het bij kon dragen aan de vraag voor betaalbaar wonen en ook om duurzaam te bouwen.
Hierna volgden er meerdere onderzoeken naar mogelijkheden in Hilvarenbeek en ook vanuit de markt wordt er regelmatig bij de gemeente Hilvarenbeek aangeklopt of er locaties voor beschikbaar zijn. In november 2020 heeft er een online workshopochtend plaatsgevonden, waar marktpartijen hun nieuwe woningbouwconcept hebben gepresenteerd om te zien of deze ook in Hilvarenbeek zouden kunnen landen. Deze bevindingen zijn weer meegenomen bij het verdere onderzoek.
Inmiddels zijn er in Hilvarenbeek diverse aanbieders van compacte, duurzame woningen benaderd met het verzoek om een workshop te geven om hun concept toe te lichten. Ter voorbereiding heeft de gemeente Hilvarenbeek de nodige aandachtspunten meegegeven. Van de technische levensduur van de woning, al of niet permanent, koop/huur en solitair of met enkelen bij elkaar.
Inmiddels is naar voren gekomen dat er ook behoefte is om het concept te gebruiken voor een mantelzorgwoning (al of niet tijdelijk) en dat het gezien kan worden als een rijke sortering van tijdelijke en permanente woningen die al of niet solitair gebouwd kunnen worden. Dit kan met zowel steen als hout, stro of kartondelen als bouwmateriaal.
Doordat de meeste Tiny Houses in een prefab constructie op een andere plek gebouwd worden draagt vaak weer bij aan kostenreductie.
Door de woning op een compacte kavel te plaatsen kan er sprake zijn van beperkte grondkosten.
Maar toch wijkt het prijspeil vaak niet af van reguliere starterswoningen, die vaak wel groter zijn, waardoor de prijs/ kwaliteit verhouding beter is. Als de gemeente deze ontwikkeling wil stimuleren of faciliteren zou wellicht gedacht kunnen worden aan een erfpacht constructie voor de grond of de zekerheid dat de grond door de gemeente wordt teruggekocht als het object wordt verplaatst.
Op dit moment wordt onderzocht waar in de gemeente Hilvarenbeek deze woningen zouden kunnen landen om daarmee op korte termijn een aantal woningzoekenden van woonruimte te kunnen voorzien. Medio 2021 komt daar meer informatie over beschikbaar.
In Reusel-De Mierden werd de bouw van Tiny Houses genoemd op de plek waar er op camping Zwartven in Hooge Mierde ruimte vrij komt, maar die plannen zijn nog niet concreet. In Reusel zijn er wel plannen voor twaalf nieuwe Tiny Houses die door woningbouwvereniging De Zaligheden gebouwd en verhuurd gaan worden. Behalve voor jongeren verwacht men ze ook in te kunnen zetten voor spoedzoekers, ofwel mensen die op korte termijn woonruimte nodig hebben.
De twaalf woningen worden er in drie kwadranten geplaatst en gebouwd als studio’s, waarin de woonkamer/keuken en slaapkamer zich in één ruimte bevinden. Er is wel een separate badkamer.
De woningen worden voorzien van een volledig elektrisch installatiesysteem, vloerverwarming en zonnepanelen.
Bouwen of zelfbouw
Maar behalve dat jen een Tiny House kunt betrekken dat door een ander gebouwd is, is het ook zeker de moeite waard om dit zelf te doen. De voorbeelden zijn er daardoor, ook in deze regio. Dat het in sommige gevallen een woning is die verplaatsbaar blijft is een optie waar soms voor gekozen wordt. Bij zelfbouw is het vooral de kundigheid en de creativiteit van de bouwer waar het op aan komt, maar voor er gebouwd gaat worden zal er wel een plan moeten zijn.