Veertien seniorenwoningen in nieuw plan

Ekkershof weer stapje dichterbij

 

Februari 2024

Met de instemming van de gemeenteraad kan initiatiefnemer Patrick Coppens weer gas geven in het inbreidingsplan Ekkershof in Reusel.

Op de open plek aan de Kruisstraat waar jarenlang een niet afgebouwde woning stond, zag Coppens met zijn ontwikkelmaatschappij Voortseburgh BV mogelijkheden om een behoorlijk aantal Reuselse senioren aan een woning te helpen.

,,Al vanaf het moment dat ik me inspande om dit van de grond te krijgen bleek dat er veel mensen op zo’n kans zitten te wachten,” zegt hij. ,,Daarom zijn we blij dat het gaat lukken om er maar liefst veertien wooneenheden voor senioren te realiseren. Het worden woningen waar in principe op de begane grond geslapen kan worden, met optioneel een opbouw voor extra slaapkamers.

Op de plek aan de Kruisstraat waar eerder jarenlang de half afgebouwde woning stond, komt de nieuwe toegangsweg tot het plan dat aan de oostelijke zijde tot aan de bebouwing van de Molenstraat grenst.

Het eerste initiatief is al weer van enkele jaren terug, maar hij kon pas verder met het plan als de gemeenteraad er zijn fiat aan gaf. Dat gebeurde bij de Raad van januari, waarbij die zich in meerderheid enthousiast toonde over het plan.

De veertien koopwoningen staan op dit moment nog niet in de verkoop, maar de initiatiefnemer hoopt dat verder in dit jaar wel te doen, dit zal lopen via makelaardij Box. Coppens verwacht dat de woningen voor rond de viereneenhalve ton in de markt gezet gaan worden

,,Op dit moment moeten we even stap voor stap naar het vervolg kijken,” zegt hij ,,Het plan ligt nu weer ter inzage en ik wil ook graag elke stap zorgvuldig doorlopen. Als er verder geen beren op de weg opduiken hopen we nog deze zomer de eerste schop in de grond te zetten”.