Zorgen om mobiliteit kleine kernen 
Wel extra bussen, maar liftzuilen op storing

februari 2024

de liftzuilen in de Kempen staan door een storing on hold. zonnepanelen leveren in de winter geen stroom: foutje bedankt!

Het vervoer en de bereikbaarheid in kleine kernen is op dit moment op vele fronten onderwerp van gesprek. Mede hierdoor zijn er tal van initiatieven om de mobiliteit en de bereikbaarheid te verbeteren, maar het resultaat is nog niet overal merkbaar. Er lopen op dit moment een aantal initiatieven langs elkaar, zoals de liftzuilen in een aantal Kempische kernen waaronder Hulsel en een (tijdelijke) uitbreiding van de buslijn tussen Reusel en Tilburg. Het succes hangt mogelijk ook samen met het draagvlak van de initiatieven en dan hebben we ook nog zoiets als de buurtbus.
Als je vijftig jaar of ouder bent weet je nog dat de lijnbus tussen Reusel en Tilburg standaard Hulsel aandeed. Maar iedereen die na 1980 geboren is weet niet beter dan dat er nooit een bus  op dit traject reed. Bezuiniging zal destijds ongetwijfeld de aanleiding zijn geweest, maar mede hierdoor kwam er een discussie op gang die voorlopig nog niet gestopt is: Hoe kan een inwoner uit een dorp zoals Hulsel de rest van de wereld bereiken, anders dan met de eigen auto?
Daarom tijd voor een analyse van de huidige mogelijkheden.
De buurtbus
Sinds een aantal jaren rijdt er een buurtbus die georganiseerd wordt vanuit de busmaatschappij en gereden wordt door vrijwilligers. De bussen rijden voor 95-98% de hele dag leeg door de Kempen en het doorzettingsvermogen van de vrijwilligers is prijzenswaardig. Op papier zal het best goed ogen dat er nu bijvoorbeeld een bus in Hulsel komt, maar als je verder inzoomt: wie uit Hulsel zit er te wachten om naar Netersel of Middelbeers te gaan, de bestemming van deze busjes? Je kunt er niet rechtstreeks mee naar Reusel, Lage Mierde of Tilburg. Als dan de uitstoot van deze busjes afgezet mag worden tegen het gebruikerseffect is het niet de vraag naar welke kant de meter doorslaat, maar eerder wie het initiatief neemt om hier iets mee te doen!
De lijndienst naar Tilburg
Toen  er enkele jaren terug weer eens bezuinigd moest worden ging er een streep door een deel van de bussen die tussen Tilburg en Reusel reden. Het ging met name om de bussen die in het weekend reden en met name studenten die weer terug naar hun studieplek moesten waren hier de dupe van. De gemeente Reusel De Mierden heeft zich behoorlijk ingespannen om deze verbinding weer te herstellen wat nu resulteert in een proef die op 1 januari van start is gegaan. Voor gedurende één jaar rijden de bussen van lijn 143 uit met één dienst in de avonduren en twee diensten op zondag vanuit Reusel. Via een overstap in Hilvarenbeek is het dan mogelijk om van naar Tilburg door te reizen en andersom. Als de proef succesvol is dan gaat Reusel-De Mierden in overleg met de Provincie en de busmaatschappij om de uitbreiding definitief weer op te nemen in de dienstregeling.
De liftzuil
Het jongste initiatief dat op dit moment in een zestal kleine kernen uitgeprobeerd wordt is de liftzuil. Hulsel is een van de kernen waar zo’n zuil geplaatst is, voor de meeste inwoners was het een grote verrassing dat dit initiatief er ineens was. Het idee komt van Brainport Bereikbaar, een regionale organisatie die betere vervoersoplossingen stimuleert. Wie naar een van de omliggende dorpen wil en zelf geen vervoermiddel heeft kan bij zo’n zuil gaan staan en op een knop drukken. De bestemming licht dan gedurende enkele minuten op, waardoor automobilisten dit zien en kunnen stoppen. Maar bij een eerste eigen proef was er weinig succes want er stopte niemand!
Maar het initiatief staat op dit moment on hold want al sinds december staan alle liftzuilen uitgeschakeld door een storing. Dit heeft te maken met de zonnepanelen die de zuilen van stroom moeten voorzien en die te weinig energie leveren nu de zon niet schijnt. Hier had van tevoren natuurlijk niemand rekening mee gehouden (?) Blijkbaar wordt er gewerkt aan een oplossing, maar hoe lang dit gaat duren is bij de zuilen nog nergens af te lezen. Mogelijk gaan de zuilen aangesloten worden op evenementenkasten in de buurt om ze van voldoende elektra te voorzien.
Dat de drie genoemde initiatieven (buurtbus, lijndienst en liftzuil) niet gratis zijn laat zich raden. Het is vrij complex om er een compleet financieel plaatje van op te maken maar als je alles op een hoop gooit zullen er wellicht ook wel andere mogelijkheden aan de oppervlakte komen.
Daarom: wordt vervolgd!