Wonen in Fratershuis zonder Fraters
Meer grondgebonden woningen in Fratershuis

December 2021

de herontwikkeling van het Fratershuis wordt opgepakt in samenwerking met de gemeente Reusel-De Mierden en woningstichting Zaligheden. Op de foto Chris Theuws van de Zaligheden met de wethouders Maas en Van de Noort

Met het houden van een (digitale) buurtdialoog is het project Fratershuis aan de Groeneweg in Reusel weer een stapje verder. Maar de zorgen van de Reuselnaren zijn hiermee niet weggenomen, blijkt uit reacties. ,,Maar verkoop per opbod moet hier voorkomen worden,” zegt Wethouder peter van de Noort.
Het huidige fratershuis werd verkocht aan bouwbedrijf Van Santvoort die er aanvankelijk twee woningen en zes appartementen in wilde maken, maar nu wordt er geswitcht naar acht grondgebonden woningen. Woningstichting De Zaligheden gaat in de tuin zelf een gebouw met 23 sociale huurappartementen realiseren. Deze appartementen, acht met één slaapkamer en vijftien met twee slaapkamers, blijven allen binnen de huursubsidiegrens.
In de buurtdialoog werden er zorgen geuit over de mogelijkheid dat ook hier de woningen per opbod verkocht gaan worden, maar een woordvoerder van Van Santvoort heeft aangegeven uit te gaan van loting. Van de Noort wil dit ook voorafgaand aan de toewijzingen nog vast gaan leggen met de vastgoedpartij.
Wat de verkoopprijzen van de acht woningen wordt is nog ongewis omdat de verkoopprijzen nog niet bekend zijn gemaakt. Vanuit Van Santvoort wordt aangegeven dat kandidaten die hun financiering al rond hebben wel vooraan in de rij staan.
Het Fratersklooster zelf is een gemeentelijk monument, waardoor er specifieke eisen gesteld worden aan het pand. Bij het opstellen van het plan zijn ook de nazaten van Jos Bedaux, de oorspronkelijke architect, betrokken. Hierdoor moest er wel een langere weg afgelegd worden omdat er naast Welstand ook de Kwaliteitscommissie meekeek. De aanpassingen van het gebouw vinden nu binnen de buitenmuren plaats, waardoor het aanzicht niet verandert.
Op de website van Van Santvoort kan er al ingeschreven worden voor de woningen en appartementen die er in het Fratershuis komen.
Voor de huurwoningen kunnen gegadigden zich ook al aanmelden bij woningstichting De Zaligheden, maar toewijzing vindt pas plaats enkele maanden voor de oplevering, die in 2023 gepland staat. Bij de toewijzing speelt de duur van inschrijving een rol.
Voor de buurtbewoners is de parkeernorm voor het gebouw nog een heikel punt, nu de gemeente uitgaat van uiterlijk 25 parkeerplekken voor de 31 wooneenheden. Buurtbewoners vinden dit te krap berekend, maar volgens de gemeente Reusel-De Mierden valt het binnen de norm.