Ontwikkeling Zwartven gaat verder
Bijzonder wonen in het buitengebied

Januari 2022

Op het verpauperde Zwartven was veel in verval geraakt

Het bouwen en uiteindelijk wonen heeft op dit moment in vrijwel elk dorp veel aandacht. Jongeren willen graag hun eigen plekje hebben, senioren zoeken ruimte om met aanpassingen langer zelfstandig te wonen en migranten zoeken ook hun eigen plekje in ons deel van de wereld. In de gemeenten Hilvarenbeek en Reusel-De Mierden zijn veel initiatieven, die op meer of minder waardering kunnen rekenen. Een initiatief waar de betrokkenheid van veel partijen afspat is de ontwikkeling van voormalige camping Zwartven naar een reguliere woonwijk in Hooge Mierde.
Afgelopen week werden de koopcontracten getekend van de woningen in Molenwijck in Reusel. Het proces waarbij 47 gelukkigen nu uit kunnen zien naar een woonwijk heeft bij velen een vervelende nasmaak gekregen nadat Tilburger Bud Brocken de kandidaten tegen elkaar uitspeelde met opbod-verkoop, waardoor met name veel jongeren buiten de boot vielen. In de bossen van Hooge Mierde moet dat proces anders verlopen, ook al is er in deze fase van het proces nog veel onduidelijk. Zo is het nog lang niet duidelijk wie er in Hooge Mierde-west komt te wonen en in wat voor woningen. Op de plek waar jaren terug elke zomer zo’n 5000 vakantiegangers de zomer vulden, moet nu een eigen woonwijk komen. Het vakantiepark was in een spiraal van verpaupering terecht gekomen en ook al waren er inmiddels al een aantal woningen met een permanente woonbestemming, er stond nog veel dat weinig toekomstbestendig was. Het was voor de gemeente Reusel-De Mierden aanleiding om actie te ondernemen en iets meer dan een jaar terugnam het college het besluit om medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van het recreatiepark. Het spreekt voor zich dat er de nodige voorwaarden aan verbonden zijn.Wie vanuit Hooge Mierde-centrum naar het westen rijdt, kan dat enkel via de Schoolstraat doen, de straat die even later overgaat in Hoogstraat. Na 800 meter splitst de weg: de Turnhoutsepad gaat als zandweg rechtdoor en de asfaltweg buigt iets naar rechts, richting het Eendengoor. Op zo’n twee kilometer vanaf het centrum doemt het park Zwartven op, op de plek waar een verhard fietspad aan de oostzijde verder gaat. De achterkant van het park vormt meteen de rijksgrens met België. Maar wie Zwartven zegt, kan ook meteen aan het gelijknamige ven denken dat daar dichtbij ligt. Het lijkt geen twijfel dat het ven er eerder was en dat de voormalige camping er simpelweg naar vernoemd is. In de eerste plannen, die vanuit de gemeente Reusel-De Mierden gepresenteerd werden, was te lezen dat maar liefst 75% van het campingterrein terug naar de natuur gaat en dat er ruimte moet komen voor meer ecologische woonbestemmingen, wat dat dan ook is. Voor 72 recreatiewoningen zou een woonbestemming moeten komen, maar eerdere voorzieningen zoals een restaurant en winkel moeten gesloopt worden. Daarentegen mogen er elf nieuwe woningen bij komen en vijftien nieuwe woonvormen. Om iedereen goed te blijven informeren heeft initiatiefnemer JFG Real Estate BV/ Belaf beloofd om ‘op korte termijn’ met een nieuwe website informatie te geven.
Dorpsraad
De Dorpsraad Hooge Mierde werd al snel bij het proces betrokken en plande enkele informatieavonden om het publiek bij te praten. Maar vanwege Corona ging daar een streep door. Daarvoor in de plaats kwam er wel een geregeld overleg met daarbij meerdere betrokken partijen, zoals een nieuwe klankbordgroep en dus de Dorpsraad. Intussen verbleven en verblijven er arbeidsmigranten, waar de uiterste verblijfsdatum al enkele keren voor verlengd werd, op dit moment tot 1 januari 2023. Uit het overleg blijkt dat er nog geen definitie is gevonden voor de vijftien nieuwe woonvormen. Er wordt wel gesproken dat die iets gemeenschappelijks moeten krijgen, mogelijk een gezamenlijke tuin. Wel is gesteld dat minstens veertig procent van de woningen sociaal ingevuld moet gaan worden.Alles bij elkaar lijkt het Zwartven hiermee een wijk te gaan worden met zo’n honderd woningen, in de toekomst goed voor zo’n 200 inwoners. (zo’n tien procent van Hooge Mierde).
Vanuit de Dorpsraad wordt er positief tegen de planontwikkeling aangekeken, mede omdat er zo samen met uitbreidingsplan Leeuwerik en Leendestraat weer meer keuze komt om te gaan wonen. Dat daarbij de natuur de grote winnaar wordt is een ander positief punt.
Zoals het er nu naar uitziet kan er over een jaar besloten worden over het nieuwe bestemmingsplan Zwartven. Daarmee heeft Real Estate nog een jaar de tijd om de beloofde website te maken, want daar is tot op dit moment niet veel van terug te vinden.