Vervoer huifkarren onder de loep
Drooglegging dreigt

Februari 2020

Ook de gemeentebestuurders maken regelmatig gebruik van huifkarren, zoals hier de nieuwe burgemeester Evert Weys in Hilvarenbeek

Je gaat binnenkort trouwen en wil nog één keer uit de band springen met het vrijgezellenfeest. De huifkar komt voor rijden en iedereen stapt in. Om de gezelligheid te vergroten gaan enkele kratjes bier mee en het is feest met een kroegentocht, tot in de late uurtjes.
Het hier geschetste scenario kan binnenkort weleens bijgeschreven worden in ons historisch erfgoed: iets uit het verleden, voltooid verleden tijd! Deze week heeft de Beekse Raad nog een huifkarrentocht in het donker, maar zelfs dat staat onder druk. Komende week zijn er nog gesprekken over de op handen zijnde maatregelen tussen de huifkarondernemers en de gemeenten Reusel-De Mierden (20-02) en Hilvarenbeek (19-02)
In de nieuwe voorgestelde regels rond het vervoer met een huifkar, staat het gebruik van alcohol in de kar op de tocht. Maar of er ook na zonsondergang gereden mag worden, is nog geen gelopen koers. Een aantal Kempische ondernemers die de afgelopen jaren al veel ervaring opdeden met het vervoeren van vrijgezellen- en andere feestjes, vinden dat niet vervoeren in het donker nog meer gevaren oplevert. Ad Versteijnen uit Hooge Mierde, een van de ervaren ondernemers, vindt dat het nu doorslaat. “Wij zijn al geruime tijd in goed overleg met de politie en de Kempengemeentes, er wordt wel erg krampachtig mee om gegaan door de gemeentes.”
De risico’s van vervoer per huifkar kwamen pijnlijk aan het licht na een dodelijk ongeval in Middelbeers. Versteijnen daarover: “Binnen de branche zijn wij al geruime tijd bezig om de veiligheid in en rond de kar te verbeteren. Met zaken als verbeterde verlichting en cameratoezicht hebben we al veel bereikt, maar er zijn ook nieuwkomers die het niet zo nauw nemen. Daarom stelden wij als Samenwerkingsverband Huifkarvervoer zelf een aantal richtlijnen op. Daar zijn we mee naar de Kempengemeentes, ook met Oirschot en Hilvarenbeek gegaan. Daar wilde men graag met ons meedenken en er werd voorgesteld om ook de politie erbij te betrekken.
In Baarschot hebben Ben en Thea Bruurs van D’n Elshorst ook veel ervaring met huifkarvervoer. Thea: “Komende week rijden we toevallig de Gemeenteraad en ja, dat wordt wel donker voor dat afgelopen is. De Raad kan dan zelf ervaren hoe veilig wij dit kunnen uitvoeren!
Zonsondergang
Ad Versteijnen over niet meer rijden na zonsondergang, een op handen zijnde maatregel waar met name in Reusel-De Mierden over gesproken wordt:  “Als ik een voetbalclub ergens naar toe breng, hoe komen ze dan thuis? Als ze op eigen gelegenheid uit de kroeg rollen, verwacht ik dat het alleen maar onveiliger wordt. Met het alcoholverbod haal je al een stuk beleving uit het feestje, maar zaken als het rijden bij donker is van een andere orde. Ik voer twee zwaailichten en kan de gasten vanuit de trekker met de microfoon toespreken. We maken altijd goede afspraken met de deelnemers en dat leidt vrijwel nooit tot problemen.”
Het gemeentebestuur van Reusel-De Mierden heeft het voorgenomen beleid al als collegebesluit op de website vermeld. In het nieuwe stramien worden technische voorschriften vastgelegd en kan er alleen gereden worden met een ontheffing.
Ook Versteijnen heeft ervaring met huifkarvervoer van ambtenaren, daarom kan er op het gemeentehuis bij de besluitvorming geput worden uit eigen ervaring.