CDA blijft bij ‘Gouden Kei’
Extra Raadsvergadering voor Kei naar MFA

Oktober 2020
Als de Raad van Reusel-De Mierden komende dinsdag (20 oktober) voor een extra Raadsvergadering bijeen komt, zal er net als in een eerdere commissie opnieuw maar één agendapunt zijn: de nieuwbouw van De Kei.
Het voorstel van de stuurgroep die de berekeningen maakte voor de nieuwbouw, zal naar verwachting de eindstreep wel gaan halen. Na jaren van discussie, waarbij al tal van alternatieve scenario’s de revue passeerden, tekent er zich een duidelijke meerderheid af om van het gemeenschapshuis een echte Multi functionele accommodatie te maken (MFA). Maar de beraadslagingen in de commissie maakten wel duidelijk dat nog niet alle neuzen dezelfde kant op staan. Met name het CDA, dat de standpunten al publiceerde in blad D’n Uitkijk nog voordat het politieke debat plaats vond, kan opnieuw een oorwassing tegemoet zien. Cor van der Heijden (Partij Samenwerking) liet eerder in de commissie al geen spaan heel van het alternatieve rekenen van de Christelijke partij. Hij noemde de alternatieve feiten die die partij presenteerde zelfs ‘Trumpiaans’.
Maar terwijl het CDA blijft bij een investering van max vijf miljoen euro, lijkt de nieuwbouw toch echt 7,8 en  met wat tegenvallers misschien zelfs wel 8,3 miljoen euro te gaan kosten. En dat terwijl er ook nog de nodige vragen zijn over de ramingen van het jaarlijkse onderhoud, waar Fiona Bijl (PvdA) nog graag de onderbouwing voor wil zien.
Een ander heikel punt in de hele discussie is welke partijen in de toekomst gebruik gaan maken van de ‘Gouden’ Kei. Op dit moment vinden er nog een aantal maatschappelijke activiteiten in een deel van het gemeentehuis (De Plint genoemd) plaats. Door deze gebruikers naar de Kei aan de overzijde van het kerkplein te verhuizen zou er meer ruimte komen waardoor het te grote gemeentehuis deels verhuurd kan gaan worden. Maar volgens Fiona Bijl wordt dat al elf jaar geroepen, terwijl het nog steeds niets opgeleverd heeft.
In het college voorstel wordt er niet alleen gestemd over de miljoeneninvestering, maar ook of er een substantieel deel (ruim 1 miljoen euro) hiervoor uit de reserves getrokken mag worden.
De extra raadsvergadering vindt plaats op 20 oktober vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis in Reusel en is via een livestream te volgen.