Claudia Spijkers wil aan de slag in Hilvarenbeek
Zuidzorg start er als nieuwe aanbieder thuiszorg

februari 2021


Claudia Spijkers kijkt uit naar de start in Hilvarenbeek
De zorg staat onder druk, maar dat huisartsen de cliënten met een vraag naar thuiszorg niet doorverwezen kunnen krijgen, is vaak een lokaal probleem, zoals nu in Hilvarenbeek.
Zuidzorg, dat in de Kempengemeenten al teams heeft in Bladel, Reusel-De Mierden en Hoogeloon/Hapert, kreeg hier steeds meer signalen over. Het kwam ook Claudia Spijkers ter ore, die zelf woonachtig is in de gemeente Hilvarenbeek.
,,Het is voor ouderen die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen een groot probleem als dit door toenemende zorg onder druk komt te staan. Ik weet vanuit de regio Bladel waar ik nu voornamelijk werk, dat het soms maar om relatief lichte vragen gaat. Als die dan ingevuld worden, kunnen de mensen echt langer veilig thuis blijven wonen.”
Claudia en haar collega Jessica van de Pol hoorden onder andere via de huisartsen in van het probleem in Hilvarenbeek, maar dan heb je daar nog niet direct een nieuw thuiszorgteam opgezet.
,,We hebben nu met de huisartsen afgesproken dat we de zorg gaan leveren vanuit het team waar ik nu werk (Hapert/Hoogeloon). De Beekse cliënten (voorlopig alleen het dorp Hilvarenbeek en later wellicht de hele gemeente), worden dan gekoppeld aan onze bestaande routes. In eerste instantie gaat het vooral om de korte ochtendzorg, dus nog niet om de uitgebreide vragen, zoals 24 uurs toezicht of terminale zorg. Als de vragen toenemen kunnen we dat wel gaan organiseren, maar dan willen we dat wel gaan doen vanuit een Beekse locatie. Omdat we bij deze opstart rekening houden dat nieuwe cliënten langzaam bij ons binnen gaan stromen, zal het moeten groeien.”
Thuiswonenden met een zorgvraag kunnen door hun huisarts, maar soms ook vanuit het ziekenhuis, doorverwezen worden naar een thuiszorgteam. In Hilvarenbeek wordt die zorg nu ook al door Thebe ingevuld, waarna het thuiszorgteam dat de vraag binnen krijgt gaat kijken door wie en op welk moment de zorg uitgevoerd gaat worden. Voor elke zorg is een indicatie nodig, die de wijkverpleegkundige van de wijkteams zelf af kan geven.
Claudia hierover: ,,Het gaat in dit geval om de zogenaamde zorg in natura, waarbij de zorgzwaarte afhankelijk is van de zorg die gevraagd en uitgevoerd moet worden. In de toekomst kan er wellicht ook zorg geleverd gaan worden in het kader van de WLZ (wet langdurige zorg).
Thuiswonenden die vragen hebben over de thuiszorg of zich aan willen melden kunnen dat doen via het mailadres team.hilvarenbeek@zuidzorg.nl.
Het team voor Hilvarenbeek kan nog verder versterkt worden met nieuwe collega’s. Hiervoor kun je mailen naar solliciteren@zuidzorg.nl