Eveline van Oosterhout traint jeugd met veel plezier

Augustus 2022


Langs de baan zie je staan, starend naar het groepje dat de baan rondgaat of ondersteund met handgebaren een stukje van de schaatsbeweging uitleggen. De trainers van IJCE vormen een kleurrijke groep binnen de vereniging en zij dragen er zorg voor dat de schaatsers zelf de techniek beter onder controle krijgen, om zo de prestaties te kunnen verbeteren. En trainers zijn er op alle nivo’s en in alle leeftijden. Van Thieu Rovers die dit jaar met kerst de 78 jaar aantikt tot de 23-jarige Eveline van Oosterhout. Terwijl Rovers zich over de snelste zondagochtendgroep ontfermt, richt Eveline zich op de jeugd van 8-12 jaar op de zaterdagochtend.
“Als ik uitleg geef over een stukje techniek, zie ik vaak al erg snel het resultaat. Dat is het mooie van schaatstraining aan jongeren van deze leeftijd. Ze pikken de dingen snel op en zijn erg gemotiveerd om het goed te doen.”
De kennismaking met het schaatsen was voor Eveline vergelijkbaar met veel kinderen die ze nu zelf in de groep heeft. Ze kwam mee met een neef en een nicht om op de ijsbaan het mooie van de schaatssport te ontdekken. Haar moeder en broertje kwamen met haar mee en zelf ging ze al snel wedstrijdjes rijden. Vooral het kortere werk, nooit langer dan de 3 kilometer, gingen haar goed af. Maar ze leerde ook haar grenzen kennen en stelde vast dat zij niet de opvolgster van Irene Wust ging worden. Na enkele blessures deed ze een stapje terug in het zelf presteren en meldde ze zich aan als jeugdtrainer. Hiervoor volgde ze nog de cursus SL-2.
“Zodra ik op een zaterdagochtend op het ijs kom heb ik mijn programma al gereed. Ik probeer er altijd een opbouw in te brengen van warm rijden tot een stukje technische overdracht. Maar ook het spelelement verlies ik nooit uit het oog bij deze groep. We oefenen vaak de start en rijden regelmatig een estafette. Dat zijn dingen die de kinderen leuk vinden. Het is tenslotte ook hun zaterdagochtend en ze zijn tenslotte allemaal voor dat schaatsuurtje vroeg hun bed uitgekomen.”
Eveline, zelf student aan de TU, zag de afgelopen jaren al schaatsers uit haar groep doorstromen naar de regio selectie. “lk vind het mooi als iedereen uit de sport haalt wat er voor hem of haar in zit. Niet iedereen heeft dezelfde capaciteiten, maar als ik hen naar een hoger niveau kan brengen geeft mij het gevoel dat we het goed doen.”
Intussen gaat het geven van instructie verder als alleen de momenten op het ijs. Zo is ze ook betrokken bij de zomertrainingen en merkt ze daar dat de deelnemers er baat bij hebben om met goede conditie het ijs op te komen. “In het begin van het seizoen zie ik daar nog wel verschil in,” legt ze uit. “Dan zijn er kinderen bij die moeite hebben om meerdere rondjes aan één stuk te rijden. Maar met goed oefenen is dat vaak al in enkele weken al verbetert.”

Dit verhaal werd geschreven voor het jubileumboek dat werd uitgegeven vanwege het 75-jarig jubileum van YCE, de ijsclub in Eindhoven.